Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Обява.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена4.1.2018 г. 11:36
2 Информация за публикувана обява.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена4.1.2018 г. 11:37
3 Документация.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена4.1.2018 г. 11:38
Образци.rar
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена4.1.2018 г. 11:39
Протокол.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена8.2.2018 г. 15:39
Доклад по чл. 60 ал. 1 от ППЗОП.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена8.2.2018 г. 15:39
Договор за ОП 1 Кооперация ПАНДА.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена30.3.2018 г. 11:35
Договор Лъчезара 91.pdf
  
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
3. Възложена16.3.2018 г. 9:34
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"