Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
ПРОТОКОЛ № 1.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена31.7.2020 г. 16:44
Анекс злд.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена10.6.2022 г. 16:34
Обявление за изменение.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена10.6.2022 г. 16:35
Анекс 2 злд.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена28.7.2022 г. 15:41
Обявление за изменение 2.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена28.7.2022 г. 15:41
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 14:01
1 Решение.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 17:02
2 Обявление.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 17:02
Образци.rar
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 17:04
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 17:17
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 17:18
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена12.6.2020 г. 17:21
Отговор до всички заинтересовани лица  .pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена22.7.2020 г. 11:40
Отговор до всички  заинтересовани лица  .pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена23.7.2020 г. 13:32
Уведомление за отваряне на ценови оферти.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена11.8.2020 г. 12:09
Доклад .pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена20.8.2020 г. 11:44
Протокол № 2 .pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена20.8.2020 г. 11:45
Решение .pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена20.8.2020 г. 11:46
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена17.12.2020 г. 17:11
Договор злд.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена17.12.2020 г. 17:12
Обявление за изменение 3.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена4.11.2022 г. 13:29
Анекс 3 злд.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена4.11.2022 г. 13:35
Анекс 4 злд.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена6.1.2023 г. 13:38
Обявление за изменение 4.pdf
  
Инженеринг за изграждане на учебно - изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет "Ангел Кънчев".
1. Отворена6.1.2023 г. 13:39
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"