Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 РЕШЕНИЕ.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена1.7.2019 г. 9:17
2 ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена1.7.2019 г. 9:17
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена1.7.2019 г. 9:18
Образци.rar
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена1.7.2019 г. 9:18
Решение за изменение.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена2.7.2019 г. 10:57
СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ.jpg
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена25.9.2019 г. 15:32
ДОКЛАД.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена9.10.2019 г. 16:09
ПРОТОКОЛ.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена9.10.2019 г. 16:11
РЕШЕНИЕ.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена9.10.2019 г. 16:12
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена8.11.2019 г. 16:45
Договор.pdf
  
Избор на консултант за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и изготвяне на технически паспорт на обект "Център за върхови постижения УНИТе в РУ "А.Кънчев" по проект BG05M2OP001-1.001-0004"
3. Възложена8.11.2019 г. 17:08
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"