Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Документация.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена26.2.2018 г. 16:10
2 Решение.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена26.2.2018 г. 16:10
Документация.rar
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена26.2.2018 г. 16:11
Протокол № 1.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена12.3.2018 г. 13:58
Протокол № 1-1.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена12.3.2018 г. 13:58
Протокол № 1-2.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена12.3.2018 г. 13:59
Протокол № 1-3.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена12.3.2018 г. 13:59
Доклад по чл.60 ал.1 от ППЗОП.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена12.3.2018 г. 14:00
Решение за избор на изпълнител.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена12.3.2018 г. 14:00
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена11.4.2018 г. 15:17
Договор ОП 1.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена11.4.2018 г. 15:23
Договор ОП 2.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена11.4.2018 г. 15:24
Договор ОП 3.pdf
  
„Организиране на събития по проект INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER) BMP1/1.3/2738/2017, който се изпълнява по Програма  „Балкани – Средиземно море 2014-2020“,
3. Възложена11.4.2018 г. 15:24
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"