Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
Протокол №1.PDF
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена10.5.2017 г. 9:16
Протокол №2.pdf
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена19.5.2017 г. 17:18
Уведомление-отваряне цени.pdf
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена19.5.2017 г. 17:18
Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП.PDF
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена26.5.2017 г. 16:19
Протокол № 3.PDF
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена26.5.2017 г. 16:19
Решение за прекратяване самолетни билети.PDF
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена26.5.2017 г. 16:19
Обявление за прекратяване на процедура.PDF
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена10.7.2017 г. 16:39
Тръжна документация-самолетни билети.rar
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена7.4.2017 г. 15:46
отговор-разяснение по документацията.PDF
  
Предоставяне при необходимост на самолетни билети за служебни командировки в страната и/или чужбина на служители на Русенски университет "Ангел Кънчев»
4. Прекратена18.4.2017 г. 11:02
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"