Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
dokumentaciya.rar
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:48
протокол-1.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена16.1.2015 г. 16:54
протокол-2.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена16.1.2015 г. 16:54
Протокол-3.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:17
Протокол-4.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:17
уведомление-цени.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена28.1.2015 г. 16:05
протокол-5.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена5.2.2015 г. 14:57
протокол-6.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена5.2.2015 г. 14:57
Решение избор на изпълнител.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена5.2.2015 г. 14:57
договори.rar
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена12.3.2015 г. 13:32
информация за извършени плащания по договори.xls
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена20.3.2015 г. 11:32
информация за изпълнен договор-Микроасу.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена25.3.2015 г. 15:23
информация за изпълнен договор-Аквастар-Сис.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена25.3.2015 г. 15:23
информация за изпълнен договор-Глобал тест.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена25.3.2015 г. 15:23
информация за извършени плащания по договори - обособени позиции.xls
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена25.3.2015 г. 15:24
информация за извършени плащания по договори-радио-телевизионно оборудване.xls
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена21.4.2015 г. 14:19
информация за изпълнен договор-обособена позиция№1.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена21.4.2015 г. 14:19
информация за изпълнен договор-Пасат Електроникс.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена23.4.2015 г. 16:32
информация за изпълнен договор-Тест Солюшънс.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена23.4.2015 г. 16:32
възст_гар_изпълнение-обособ_поз1_3_7.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена23.4.2015 г. 16:32
възст_гар_изпълнение-обособ_поз2_4_5.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена7.5.2015 г. 9:53
информация за изпълнен договор-Фродексим.PDF
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена7.5.2015 г. 9:53
информация за извършени плащания по договори-изп.xls
  
Доставка по обособени позиции на Радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001.
3. Възложена7.5.2015 г. 9:55
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"