Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
тръжна документация.rar
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена18.11.2015 г. 13:56
Протокол.PDF
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена3.12.2015 г. 11:33
договор.PDF
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена11.12.2015 г. 11:41
Информация за извършени разходи-Декември-2015-Строителни материали.xls
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена20.1.2016 г. 13:41
Информация за извършени разходи-Януари-2016-Строителни материали.xls
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена15.2.2016 г. 10:37
Информация за извършени разходи-Февруари-2016-Строителни материали.xls
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена16.3.2016 г. 10:53
Информация за извършени разходи-Март и Април-2016-Строителни материали.xls
  
Периодична доставка на строителни и други материали, необходими за текуща поддръжка на сградния фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев ” и изнесените му поделения – филиал Разград и филиал Силистра
3. Възложена19.4.2016 г. 15:54
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"