Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
документация.rar
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена9.4.2015 г. 12:09
Протокол.PDF
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена8.5.2015 г. 18:37
договор рекламни материали.PDF
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена13.5.2015 г. 11:21
Информация за извършени разходи-Август-2015-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена18.9.2015 г. 10:20
Информация за извършени разходи-Септември-2015-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена19.10.2015 г. 11:38
Информация за извършени разходи-Октомври-2015-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена20.11.2015 г. 8:50
Информация за извършени разходи-Ноември-2015-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена21.12.2015 г. 14:18
Информация за извършени разходи-Декември-2015-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена20.1.2016 г. 13:35
Информация за извършени разходи-Февруари-2016-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена16.3.2016 г. 10:52
Информация за извършени разходи-Марти Април-2016-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена19.4.2016 г. 15:57
Информация за извършени разходи-Май 2015-Рекламни материали.xls
  
Възлагане изработка на рекламни надписи върху изделия с рекламно предназначение за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от  Европейския съюз, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно периодично представени от Възложителя конкретни заявки.
3. Възложена15.6.2015 г. 13:40
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"