Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
Документация за участие.rar
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена25.2.2015 г. 16:57
Протокол-кликове.PDF
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена16.3.2015 г. 9:02
договор-кликове.PDF
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена9.4.2015 г. 11:51
Информация за извършени разходи-Септември-2015-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена19.10.2015 г. 11:32
Информация за извършени разходи-Октомври-2015-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена20.11.2015 г. 8:45
Информация за извършени разходи-Ноември-2015-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена21.12.2015 г. 14:14
Информация за извършени разходи-Януари-2016-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена15.2.2016 г. 10:34
Информация за извършени разходи-Февруари-2016-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена16.3.2016 г. 10:47
Информация за извършени разходи-Март и Април-2016-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена19.4.2016 г. 15:34
Информация за извършени разходи-Май 2015-консумативи за машина HP Indigo 3050.xls
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев.
3. Възложена15.6.2015 г. 13:32
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"