Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
dokumentaciya.rar
  
Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:09
Протокол софтуер.PDF
  
Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:09
договор-софтуер.PDF
  
Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:20
инф.пл-не софтуер.PDF
  
Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:20
протокол-софтуер.PDF
  
Доставка на специализиран софтуер за провеждане на уеб семинари за нуждите на проект BG051PO001-3.1.07-0050, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев”.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:20
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"