Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
dogovor-inform_pechatni_m-li.PDF
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:05
dokumentaciya-inf_m-li2.rar
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:05
Протокол за избор на изп.pdf
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:05
Информация за извършени разходи по фактури - януари 2015.xlsx
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена20.2.2015 г. 13:38
Информация за извършени разходи-февруари 2015_рекламни материали МЕРИ ПРЕС ЕООД.xls
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена17.3.2015 г. 11:30
информация за извършени разходи-март2015-информационни материали.xls
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена21.4.2015 г. 14:24
Информация за извършени разходи-Юли 2015-Рекламни материали МЕРИ ПРЕС ЕООД.xls
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена10.8.2015 г. 10:11
Информация за извършени разходи-Септември-2015-Рекламни материали МЕРИ ПРЕС ЕООД.xls
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена19.10.2015 г. 11:38
Информация за извършени разходи-Октомври-2015-печатни материали.xls
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена20.11.2015 г. 8:48
Информация за извършени разходи-Май 2015-Рекламни материали МЕРИ ПРЕС ЕООД.xls
  
Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни печатни материали за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и във връзка с реализацията на национални проекти и такива, съфинансирани от ЕС, изпълнявани от РУ.
3. Възложена15.6.2015 г. 13:39
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"