Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 ОБЯВА.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена30.4.2020 г. 15:21
2 Информация.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена30.4.2020 г. 15:22
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена30.4.2020 г. 15:23
Образци.rar
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена30.4.2020 г. 15:23
Информация за удължаване на срока за оферти.pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена15.5.2020 г. 16:58
Протокол (2).pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена7.7.2020 г. 15:54
ДОГОВОР .pdf
  
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050 за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев
3. Възложена11.9.2020 г. 15:36
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"