Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Обява.pdf
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена22.11.2018 г. 11:02
2 Информация за публикувана обява.pdf
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена22.11.2018 г. 11:02
3 Документация.pdf
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена22.11.2018 г. 11:03
Образци.rar
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена22.11.2018 г. 11:03
Информация за удължаване на срока.pdf
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена30.11.2018 г. 15:55
Протокол.pdf
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена6.12.2018 г. 11:18
Договор ВИНИТИ РАН.pdf
  
Годишен абонамент и права за on – line достъп и ползване на информацията от реферативна база данни ВИНИТИ РАН за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” за 2019 година
3. Възложена19.12.2018 г. 10:29
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"