Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Обява.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена11.12.2017 г. 17:08
2 Информация за публикувана обява.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена11.12.2017 г. 17:08
3 Документация.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена11.12.2017 г. 17:09
Образци.rar
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена11.12.2017 г. 17:10
Протокол.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена20.12.2017 г. 14:49
Доклад по чл.60, ал. 1 от ЗОП.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена20.12.2017 г. 14:49
Договор Букс енд прес.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена19.1.2018 г. 15:29
Договор Доби Прес.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена19.1.2018 г. 15:30
Договор Диктус.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена19.1.2018 г. 15:34
Договор Буск енд прес допълнен.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена10.9.2018 г. 17:03
Договор Диктус ВД допълнен.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена10.9.2018 г. 17:04
Договор Доби прес допълнен.pdf
  
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
3. Възложена10.9.2018 г. 17:04
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"