Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Решение.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена19.7.2019 г. 11:28
2 Обявление.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена19.7.2019 г. 11:29
3 Документация.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена19.7.2019 г. 11:29
Образци.rar
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена19.7.2019 г. 11:29
ПРОТОКОЛ 1.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена29.8.2019 г. 14:06
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена18.9.2019 г. 16:06
ДОКЛАД  ЕЛ.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена3.10.2019 г. 13:57
ПРОТОКОЛ  № 2 ЕЛ.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена3.10.2019 г. 13:58
РЕШЕНИЕ ЕЛ.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена3.10.2019 г. 13:59
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена22.11.2019 г. 15:51
Договор.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена22.11.2019 г. 15:57
Обявление за приключване на договор злд.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
3. Възложена27.10.2021 г. 14:31
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"