Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Решение.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена30.4.2019 г. 11:10
2 Обявление.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена30.4.2019 г. 11:11
3 Документация.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена30.4.2019 г. 11:11
Образци.rar
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена30.4.2019 г. 11:11
Разяснения.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена17.5.2019 г. 16:39
Протокол 1.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена7.6.2019 г. 15:44
Уведомление ценови оферти.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена3.7.2019 г. 11:56
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена16.7.2019 г. 15:06
Протокол 2.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена16.7.2019 г. 15:07
Решение.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена16.7.2019 г. 15:07
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена19.9.2019 г. 14:54
Договор.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена19.9.2019 г. 16:15
Анекс .pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена22.7.2020 г. 13:26
Обявление за изменение.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена22.7.2020 г. 13:27
Обявление за приключен договор.pdf
  
„Доставка  на  оборудване  за  обзавеждане на центрове по иновационни образователни  технологии  и  учебни  зали  за  активно учене по проект MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA THROUGH  NEW  TECHNOLOGIES,  финансиран от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз“
3. Възложена30.6.2021 г. 16:37
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"