Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Решение.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена1.11.2018 г. 10:47
2 Обявление.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена1.11.2018 г. 10:48
3 Документация.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена1.11.2018 г. 10:48
Образци.rar
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена1.11.2018 г. 10:49
Решение за изменение.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена6.12.2018 г. 14:21
Протокол.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена7.1.2019 г. 15:59
УВЕДОМЛЕНИЕ ЦЕНИ.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена15.1.2019 г. 14:36
ПРОТОКОЛ  № 2.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена21.1.2019 г. 15:29
РЕШЕНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ ДРОНОВЕ 2.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена21.1.2019 г. 15:29
ДОКЛАД ДРОНОВЕ -2.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена21.1.2019 г. 15:29
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена21.3.2019 г. 15:44
Договор.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена21.3.2019 г. 15:45
Обявление за приключване на договор.pdf
  
Доставка на безпилотни летателни апарати за нуждите на проект „Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море“ (SFEDA)“
3. Възложена18.12.2019 г. 14:08
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"