Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
Решение за откриване на процедура.pdf
  
Покупка, чрез карти за безналично плащане на горива и автомобилни масла за МПС, собственост на РУ "А. Кънчев" по позиции: А) Бензин А95Н (А98); Б) Дизелово гориво Б6 за моторни двигатели; В) Газ Пропан-бутан (LPG); Г) Природен газ-Метан (CNG); Д) Автомобилни масла по SAE.
3. Възложена14.6.2018 г. 16:29
Договор.pdf
  
Покупка, чрез карти за безналично плащане на горива и автомобилни масла за МПС, собственост на РУ "А. Кънчев" по позиции: А) Бензин А95Н (А98); Б) Дизелово гориво Б6 за моторни двигатели; В) Газ Пропан-бутан (LPG); Г) Природен газ-Метан (CNG); Д) Автомобилни масла по SAE.
3. Възложена16.7.2018 г. 15:23
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Покупка, чрез карти за безналично плащане на горива и автомобилни масла за МПС, собственост на РУ "А. Кънчев" по позиции: А) Бензин А95Н (А98); Б) Дизелово гориво Б6 за моторни двигатели; В) Газ Пропан-бутан (LPG); Г) Природен газ-Метан (CNG); Д) Автомобилни масла по SAE.
3. Възложена9.8.2018 г. 17:16
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"