Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
документация-СМР_2015.rar
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена3.4.2015 г. 17:51
документация-СМР_2015-коригирана.rar
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена23.4.2015 г. 8:56
Решение за промяна.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена23.4.2015 г. 8:56
Протокол №2.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена25.5.2015 г. 14:27
Протокол №3.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена3.6.2015 г. 17:01
уведомление-отваряне на ценови оферти.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена11.6.2015 г. 12:51
protokol_4.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена17.6.2015 г. 13:44
protokol_5.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена17.6.2015 г. 13:44
protokol_6.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена17.6.2015 г. 13:44
protokol_1.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена19.6.2015 г. 16:02
protokol_7.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена19.6.2015 г. 16:02
Решение за избор на изпълнител.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена19.6.2015 г. 16:02
Договор за СМР.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена7.7.2015 г. 10:18
инф_възст_гаранция-участие_1-2 място.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена8.7.2015 г. 9:57
инф_възст_гаранция-участие_3-5 място.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена8.7.2015 г. 9:57
Информация за извършени разходи-Декември-2015-СМР.xls
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена20.1.2016 г. 15:12
Информация за извършени разходи-Януари-СМР-2016-справка фактури.xls
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена15.2.2016 г. 10:38
Информация за извършени разходи-Февруари-СМР-2016-справка фактури.xls
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена16.3.2016 г. 10:54
Информация за извършени разходи-Март и Април-СМР-2016-справка фактури.xls
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена19.4.2016 г. 15:59
информация за изпълнен договор.PDF
  
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Русе и изнесените му филиали в Разград и Силистра.
3. Възложена25.1.2017 г. 14:30
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"