Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
Документация за участие.zip
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена19.12.2014 г. 17:33
Протокол1-техн.оборудв.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена26.1.2015 г. 15:02
уведомление-цени.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена13.2.2015 г. 16:52
Решение за избор на изпълнител.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена23.2.2015 г. 10:35
Решение за прекратяване - Обособена позиция 5.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена23.2.2015 г. 10:35
Протокол №2.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена23.2.2015 г. 10:35
Протокол №3.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена23.2.2015 г. 10:35
Протокол №4.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена23.2.2015 г. 10:35
Протокол №5.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена23.2.2015 г. 10:35
възстановени гаранции за участие на отстранени участници.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена11.3.2015 г. 9:47
договор-обособена позиция №1.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена1.4.2015 г. 16:21
договор-обособена позиция№2.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена1.4.2015 г. 16:21
договор-обособена позиция№4.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена1.4.2015 г. 16:21
договор-обособена позиция№3.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена2.4.2015 г. 16:40
възст. гаранции-участие на класирани участници-техническо оборудване.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена21.4.2015 г. 14:18
информация за извършени плащания по договори-техническо оборудване.xls
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена21.4.2015 г. 14:18
информация за изпълнен договор-обособена позиция№3.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена21.4.2015 г. 14:18
възстановена гаранция изпълнение-обос_поз-3.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена22.5.2015 г. 14:29
възстановена гаранция изпълнение-обос_поз-4.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена22.5.2015 г. 14:29
информация за изпълнен договор-обос_поз-4.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена22.5.2015 г. 14:29
възстановена гаранция изпълнение-обос_поз-1.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена26.6.2015 г. 14:36
информация за изпълнен договор-обос_поз-2.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена26.6.2015 г. 14:37
информация за изпълнен договор-обос_поз-1.PDF
  
Доставка на Техническо оборудване по обособени позиции (машини със специално предназначение и уреди за детекция и анализ) за нуждите на Проект BG161PO003-1.2.04 -0011- С0001 "Развитие на приложните изследвания в Русенския университет".
3. Възложена26.6.2015 г. 14:37
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"