Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
KSI-79_Rusenski_Universitet_Angel_Kanchev_Stanovishte_2_P.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена28.5.2019 г. 15:34
KSI-79_Rusenski_Universitet_Angel_Kanchev_Stanovishte_P.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена13.5.2019 г. 14:26
1 РЕШЕНИЕ.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена17.5.2019 г. 12:06
2 ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена17.5.2019 г. 12:07
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена17.5.2019 г. 12:07
Образци.rar
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена17.5.2019 г. 12:07
РАЗЯСНЕНИЕ.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена7.6.2019 г. 15:16
Протокол № 1.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена16.7.2019 г. 11:39
Уведомление за отваряне на ценови оферти.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена31.7.2019 г. 14:52
ДОКЛАД    КОМИСИЯ.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена5.8.2019 г. 14:58
ПРОТОКОЛ  № 2 .pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена5.8.2019 г. 14:59
Решение.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена5.8.2019 г. 14:59
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена19.9.2019 г. 16:11
20 Темпекс.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена19.9.2019 г. 16:12
127 Би Ту Ен.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена19.9.2019 г. 16:12
128 Динафос.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена19.9.2019 г. 16:13
130 Смарт Софт.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена19.9.2019 г. 16:13
Обявление за изпълнен договор Би Ту Ен.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена4.11.2019 г. 16:17
Обявление за изпълнен договор Темпекс.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена4.11.2019 г. 16:36
Обявление за изпълнен договор Динафос.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена4.11.2019 г. 16:53
Обявление за изпълнен договор Смарт Софт.pdf
  
Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект   BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и   проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
3. Възложена5.11.2019 г. 15:44
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"