Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Решение.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена29.6.2018 г. 14:27
2 Документация.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена29.6.2018 г. 14:27
Образци.rar
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена29.6.2018 г. 14:28
Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена18.7.2018 г. 15:00
Протокол 1.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена18.7.2018 г. 15:01
Протокол 1-1.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена18.7.2018 г. 15:01
Протокол 1-2.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена18.7.2018 г. 15:01
Протокол 1-3.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена18.7.2018 г. 15:02
Решение за избор на изпълнител.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена18.7.2018 г. 15:10
Договор.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена9.8.2018 г. 14:33
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” в гр. Русе
3. Възложена9.8.2018 г. 14:34
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"