Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
документация за публикуване.rar
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена19.5.2017 г. 17:57
Протокол №1.PDF
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена7.7.2017 г. 16:47
Съобщение отваряне на ценови предложения.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена21.7.2017 г. 10:58
Протокол № 1.PDF
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена27.7.2017 г. 15:06
Протокол № 2.PDF
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена27.7.2017 г. 15:06
протокол № 3.PDF
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена27.7.2017 г. 15:06
Решение за обявяване на класиране.PDF
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена27.7.2017 г. 15:06
Доклад.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена27.7.2017 г. 15:06
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена24.10.2017 г. 16:48
Договор.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена24.10.2017 г. 16:49
Обявление за приключен договор.pdf
  
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група  при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Възложена19.1.2021 г. 16:46
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"