Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заглавие

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация (ППИ) в сградата на учебен корпус №6/№7 на Русенски университет "Ангел Кънчев", съгласно изготвен инвестиционен работен проект

Основен текст

Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация (ППИ) в сградата на учебен корпус №6/№7 на Русенски университет "Ангел Кънчев", съгласно изготвен инвестиционен работен проект​.

Актуално до

Съобщение за отваряне на ценови оферти

​До заинтересованите лица! 
Уважаеми дами и господа, 
Обръщаме се към в Вас в качеството Ви на представляващи 
дружество – участник в процедура по възлагане на обществена 
поръчка с предмет: предмет „Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация (ППИ) в сградата на учебен корпус №6/7 на Русенски университет „Ангел Кънчев“, съгласно изготвен инвестиционен работен проект“ 
Уведомяваме Ви официално, на основание чл. 69а, ал.3 ЗОП, че на 27.08.2013г., от 14:00 часа, в зала №1.311 на Русенски 
университет ще се проведе второ открито заседание на 
Комисията, на което ще се отворят и оповестят ценовите оферти на допуснатите след проверката и анализа на документите в плик 1 и плик 2 участници. 

Прикачени файлове

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"