Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заглавие

Избор на изпълнител по обособени позиции: изграждане на паркинг на две нива, благоустрояване; доставка и монтаж на вътрешен панорамен асансьор за обект Канеф център

Основен текст

​Избор на изпълнител по обособени позиции: изграждане на паркинг на две нива, благоустрояване; доставка и монтаж на вътрешен панорамен асансьор за обект Канеф център - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Актуално до

Съобщение за отваряне на ценови оферти

​До всички заинтересовани лица​ 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител по обособени позиции: изграждане на паркинг на две нива, 
благоустрояване; доставка и монтаж на вътрешен панорамен асансьор за обект Канеф център - Русенски университет „Ангел Кънчев“ по чл.14, ал.1 от ЗОП, открита с Решение № 
4/31.05.2013 година и на основание чл. 69а, ал.3 ЗОП официално уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 18.07.2013 г., от 14.00 часа, в зала №1.311-а на Русенски 
университет ще се проведе второ открито заседание на Комисията, на което ще се отворят и оповестят предлаганите цени от офертите на участниците, след извършените проверка и анализ на техническите предложения на участниците от плик №2. 

Прикачени файлове

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"