UNI-RUSE\d-aifАграрно-индустриален факултетДекан23.6.2021 г. 14:04:04http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/d-aif_MThumb.jpgГенчо Попов52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c510f4e9d3-752e-465a-9a3a-20f391d9712aпроф.;д-р441, 5801.336, 9.10

UNI-RUSE\zd-acmssАграрно-индустриален факултетЗаместник-декан по научноизследователската дейност21.6.2021 г. 9:03:53http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/zd-acmss_MThumb.jpgПламен Мънев52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5b2ba39f0-a884-43a5-91e0-54090e380af6доц.;д-р;инж.441, 4851.336, 19.102
UNI-RUSE\zd-nkmssАграрно-индустриален факултетЗаместник-декан по учебната работа21.6.2021 г. 9:03:53Тодор Деликостов52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5530eb32d-44aa-4b1d-91ca-30c8134ab484441, 7011.336, 1.210
UNI-RUSE\zd-urmssАграрно-индустриален факултетЗаместник-декан по учебна работа21.6.2021 г. 8:53:24http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/zd-urmss_MThumb.jpgТодор Деликостов52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5eb8c45a7-a90a-458e-8abb-8ed0ce9a7a99доц.;д-р;инж.441, 7011.336, 1.210

UNI-RUSE\fk-aiАграрно-индустриален факултетСт. инспектор21.6.2021 г. 9:03:53http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/fk-ai_MThumb.jpgРенета Димитрова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5ec341250-52b7-4e56-87c7-d3d1919ef59dинж.+359 82 888 2361.315-1
UNI-RUSE\rddimitrovaАграрно-индустриален факултетстарши инспектор Старши инспектор21.6.2021 г. 9:03:53Ренета Димитрова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5a19af3de-fe2e-4f03-b167-f4a4c1536b9dинж.+359 82 888 2361.315-1

​​