Информация за семестриални такси

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, семестриалните такси за обучение за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. могат да се внесат и по банков път. Срокът за внасяне на семестриалните такси е:

    за задочни студенти – до 17.09.2021 г.;

    за редовни студенти – до 01.10.2021 г.

    Банковата сметка на Русенски университет „Ангел Кънчев" за плащане на такси за обучение и други студентски плащания от цялата страна и чужбина е:

    РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ

    ОББ – ТБ АД, Русе

    Клон „Възраждане", ул. „Плиска" № 19

    IBAN: BG59UBBS80023106029309

    BIC код: UBBS BGSF

    Размерът на семестриалните такси за обучение в бакалавърските специалности на Аграрно-индустриалния факултет е както следва:

СПЕЦИАЛНОСТРедовноЗадочно
1.Земеделска техника и технологии370370
2.Аграрно инженерство370370
3.Мениджмънт и сервиз на техниката370370
4.Климатизация, хидравлика и газификация370370
5.Екология и техника за опазване на околната среда370370
6.Промишлен дизайн370 
7.Растениевъдство405 

Важно:

При плащане на таксите за обучение в платежното нареждане /вносната бележка/ да се впише, като основание за плащане, следната информация:

    такса обучение за зимен семестър,

    трите имена, специалност и фак. № на студента.

    Информация може да получите и от ТУК.