​​Катедра  Педагогика, психология и история разполага с:
  • 4 бр. мултимедийни проектора;
  • 11 бр. преносими компютъра;
  • 2 бр. мултифункционални устройства;
  • 7 бр. принтери;
  • 2 бр. копирни машини;
  • 2 бр. скенери.

Реновирани  и оборудвани са зали и кабинети с мултимедия: 303 А, 306 А, 311 А; 312 А.   В проект на оборудване е зала за Игра на детето и поставянето на интерактивна дъска в 312 А.

Капацитет на аудиторни зали  във факултет ПНО, ползващи се от катедра Педагогика, психология и история:

ЗалаБройОбща площ в  кв. м.
ПА. 3032551
ПА. 3013051
ПА. 3042551
ПА. 3063051
ПА. 3072551
ПА. 3113651
ПА. 3123051
Е 1120100
Е 28064