​Технологичното обучение в Русенски университет "Ангел Кънчев" започва през 1954 година от хонорованите преподаватели инж. Стефан Попсавов, инж. Иван Димитров и инж. Рафаел Бераха. През 1955 година са назначени и първите редовни асистенти – инж. Богомил Антонов, инж. Станислав Стаменов и инж. Яким Якимов. Като майстор специалист е назначен техникът Васил Димитров.

Като административна единица в Русенския университет „Ангел Кънчев" катедрата е основана през 1957 година под наименованието "Технология и обработка на металите", с ръководител д-р Вълчо Мичев, преподаватели и асистенти инж. Богомил Антонов, инж. Станислав Стаменов, инж. Нако Наков, инж. Яким Якимов и техник Васил Димитров. Така се поставя началото на бъдещия Машинно-технологичен факултет.

През 1972 катедра "Технология и обработка на металите" се разделя и се основават катедрите "Металознание и технология на металите" и „Технология на машиностроенето и металорежещи машини", а през 1992 година част от преподавателите основават катедра "Метрология и качество в машиностроенето". През 2000 година се сливат катедрите "Метрология и качество в машиностроенето" и "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и се образува сегашната катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини".

Катедра "ТММРМ" е профилираща катедра, отговаряща за обучението на студентите от специалностите "Машинно инженерство", "Индустриално инженерство", „Мениджмънт на качеството и метрология" и „Мехатронни системи". Преподаватели от катедрата водят занятия на студенти от другите факултети по дисциплини, осигуряващи технологичните им умения.

От създаването й до сега ръководители на катедрата последователно са били следните хабилитирани преподаватели: 
Научно званиеИме ФамилияГодини
проф.Вълчо Мичев1957-1963
проф.Радослав Тодоров1963-1965
проф.Нако Наков1965-1972
проф.Нако Наков1972-1976
проф.Александър Сучков1976-1977
проф.Стефан Велчев1977-1979
доц.Любен Димитров1979-1989
проф.Стефан Велчев1989-1995
проф.Велико Иванов1995-2003
проф.​Михаил Кършаков​2003-


СПИСЪК

на научно-преподавателския състав на катедра ТММРМ (октомври 1954 – юли 2013)

№​​Научно званиеИме Презиме ФамилияГодина на ражданеРабота в катедрата ​​
отдо
1проф. инж.Александър Григоров Сучков1927​19641986
2проф. д-рНако Иванов Наков 192819541992
3доц. д-рБогомил Тотев Антонов 193019541965
4гл.ас.Яким Василев Якимов193019551965
5проф.инж.Гатю Костадинов Гатев 193119611994
6ас. инж.Рафаел Бераха193119541965
7доц. д-рЛюбен Петров Димитров 193319591994
8проф.дтнВладимир Денев  Витлиемов 193419582001
9доц. д-рКирил Радев Русев 193419611994
10проф. д-рСтефан Димитров Велчев 193519612002
11доц. д-рТеодосий Ганчев Тошков 193519601992
12гл.ас.Бончо Николов Бонев 193619701982
13доц. д-рСтефан Илиев Георгиев 193919682006
14гл.ас.Светлозар Георгиев Иванов 194019672004
15проф. д-рВасил Иванов Георгиев 194119671985
16доц. д-рДрагни Георгиев Драгнев 194119691992
17доц. д-рТодор Петров Тодоров 194219681988
18гл.ас.Хрант Кехам Дограмаджиян 194219662005
19доц. д-рСтефан Веселинов Вичев 194319742010
20доц. д-рПарашкев Тонев Енчев 194319672010
21гл.ас.Васил Николов Джамбазов 194319701979
22проф. дтнВелико Колев Иванов 194419732011
23доц. д-рВеселин Василев Заяков 194519682010
24гл.ас.Илия Апостолов Ерусалимов 194519721997
25ст.ас.Милко Георгиев Тодоров 194519801988
26проф. дтнВасил Стефанов Костадинов 194619732011
27проф. д-рИван Замфиров Иванов 194619722012
28доц. д-рРачо Христов Рачев 194619761985
29гл.ас.Димитър Костов Станков 194619751985
30гл.ас.Стойчо Минчев Стоев 194619751986
31проф. д-рМихаил Колев Кършаков 19471975-
32доц. д-рЦвятко Станев Корийков 194719732012
33ас.инж.Донка Стефанова194819741977
34проф. д-рИван Колев Иванов             19481975-
35доц. д-рГеорги Василев Ненов 19481974-
36гл.ас.Димитър Георгиев Митев 194819791986
37проф. д-рЮлиян Пенчев Младенов 19491975-
38доц. д-рМирослав Станчев Пенчев 19491973-
39гл.ас.Любомир Тодоров Томов 195019801997
40гл.ас.Калин Стоянов Караджов 195119861999
41доц. д-рПетър Недялков Ангелов19511977-
42доц. д-рМилко Димитров Енчев 19531980-
43гл.ас. д-рИво Йорданов Атанасов 19531986-
44доц. дтнВеселин Иванов Григоров 19541979-
45гл.ас.Андрей Георгиев Андреев195419871992
46гл.ас. д-рСава Иванов Савов 195519862000
47доц. д-рКрасимир Атанасов Иванов 19581987-
48доц. д-рБранко Душков Сотиров     19581992-
49ст.ас.Ваньо Вергилов Василев 195919861997
50гл.ас. д-рТамаш Сечи   195919852000
51гл.ас.Атанас Иванов Иванов 195919871998
52проф. д-рРосица Митева Сечи 195919852000
53гл.ас. д-рИван Евгениев Попов 195919871992
54гл.ас. д-рСтефан Симеонов Димов    195919891995
55гл.ас. д-рМладен Илиев Петров19591988-
56гл.ас. д-рВаньо Николов Киров 196119892000
57ст.ас.Цветан Петров Господинов 196119892000
58ст.ас.Ивайло Стефанов Димитров 196119951996
59доц. д-рТихомир Миленов Тодоров 19611988-
60гл.ас. д-рДимитър Стефанов Димитров 19621995-
61доц. д-рИванка Василева Пеева       19641987-
62доц. д-рБорис Борисов Сакакушев19681996-
63гл.ас.Светлана Колева Йорданова19692004-
64доц. д-рДаниел Михайлов Братанов196920062011
65доц. д-рАлександър Кирилов Иванов19742002-
66гл.ас. д-рДанко Христов Тонев19762003-
67гл.ас. д-рЦветелин Кирилов Георгиев19762003-
68ас.Светлин Димитров Първанов19792007-
69гл.ас. д-рНиколай Тодоров Станков19802012-


СПИСЪК

на помощно-техническия състав на катедра ТММРМ към юли 2013 година

  1. ​Светла Матева Матева
  2. Йордан Йорданов Петков
  3. Милен Стефанов Димитров
  4. Иво Георгиев Димитров
  5. инж. Атанас Съботинов Атанасов
  6. инж. Чавдар Георгиев Костадинов


СПИСЪК

на сътрудници от помощно-техническия състав на катедра ТММРМ работили в предходни периоди:

1. инж. Пламен Иванов Макавеев
2. инж. Снежана Цвяткова Иванчева
3. инж. Венцислав Гавраилов Цеков
4. инж. Мария Кръстева Маринова
5. инж. Райко Косев Табаков 
6. инж. Генчо Венциславов Нанков
7. инж. Тошо Йорданов Станчев
8. Елена Тодорова Филева
9. Александър Богословов Андреев
10. Димитър Георгиев Константинов
11. Димитър Николов Димитров
12. Димитър Петров Петров
13. Милчо Георгиев Бояджиев
14. Мицо Иванов Мицов
15. Владимир Йорданов Пенчев
16. Цонко Георгиев Георгиев
17. Грета Борисова Ангелова
18. Маринела Николова Вушева
19. Таня Дойчинова Драгиева
20. Петър Георгиев Гюров
21. Матей Матев Матеев
22. Анна Денева Денева
23. Васил Василев Димитров
24. Пеню Атанасов Върбанов
25. Мария Русинова Тодорова
26. Александър Коев Петров
27. Атанас Христов Христов
28. Георги Трифонов Георгиев
29. Йордан Пенев Тодоров
30. Любен Петров
31. Иван Христов Иванов 
32. Сашка Цанкова Йовчева
33. Севдалин Борисов Минчев

СПИСЪК

на сътрудници по щата на НИС, работили в предходни периоди в състава на ОНИЛ, ПНИЛ и УИЛ към катедра ТММРМ

 
1. инж.Петър Николов Грозев
2. инж.Анна Христова Енчева
3. инж.Костадин Иванов Иванов 
4. инж.Венелин Борисов Димитров 
5. инж.Таня Господинова Стоянова
6. инж.Валентин Стойчев Цветанов
7. инж.Иван Асенов Филев 
8. инж.Николай Спасианов Гоневски
9. инж.Евгений Василев Радушев
10. инж.Александър Алексиев Алексиев
11. инж.Тодор Ганчев Начев
12. инж.Иванчо Тодоров Кънев
13. инж.Младен Илиев Петров
14. инж.Светлана Колева Йорданова 
15. инж. Петър Красимиров Борисов 
16. инж. Деян Николаев Енчев 
17. инж. Цветан Красимиров Александров 
18. инж. Цветан Петров Господинов 
19. Елена Иванова Костадинова
20. Галина Борисова Вутова
21. Росица Панова Кулкева
22. Галина Иванова Витанова
23. Ромео Василев Лазаров
24. Фридел Димитрова Фиксман
25. Вярка Цветанова Тошкова
26. Даниела Анчева Аврамова
27. Василка Йорданова Петкова
28. Галин Вътов Димитров
29. Иван Александров Александров
30. Росица Георгиева Георгиева
31. Веска Николова Великова
32. Георги Димчев Недов
33. Любка Иванова Михалева