Ръководител катедра: Доц. д-р инж. Емилия Ангелова Ангелова
Имейл: ang@uni-ruse.bg​​