​​Катедра Чужди езици при Русенския университет е новатор в усилията си за осъвременяване и качествено подобрение на методите за оценяване резултатите на обучаемите. Това може да се постигне чрез добавяне към стандартната оценка на 2 символа, показващи постигнатото ниво според Общоевропейската референтна езикова рамка (CEFR). С цел по-прецизното установяване на нивото по CEFR в края на учебната 2012-13 г. бяха подложени на онлайн диагностични тестове няколко групи студенти. Резултатите от теста и неговата надеждност тепърва ще бъдат анализирани. ​​