​​Добре дошли в сайта на катедра Чужди езици.
Катедра Чужди езици е с състава на Юридическия факултет. Тя осъществява чуждоезиковата подготовка на студентите в Русенския университет. Предлага се обучение по английски, немски, френски и руски език, съобразено с нивото и специалността на групите. 19-те преподавателя са с натрупан професионален опит от практиката и от участие в множество международни проекти.​