Катедра "Икономика" е неразделна структурна част на факултет Бизнес и мениджмънт в рамките на Русенски университет "А. Кънчев". Катедрата е основана през 1994 г.​​