Ръководител катедра: доц. Дянко Минчев
Teл. +359 82 888 357
E-mail: dminchev@uni-ruse.bg