​​​​​​​​Центърът е достъпен за всички докторанти и млади преподаватели. В него се провеждат различни курсове от учебния план за подготовка на докторантите, семинари, работни срещи по проекти и др.  

phd-.jpg

phd22.jpg

​​