В ролята си на обслужващо звено, Центърът за докторанти (ЦД) към Русенски университет “Ангел Кънчев” е с общоуниверситетско предназначение, съгласно вътрешноуниверситетските нормативни актове, свързани с функционирането на Центровете в структурата на УНИКОМП. Центърът осигурява условия за провеждане на курсове и семинари по учебния план за подготовка на докторантите и подпомага логистично и функционално обучението на докторанти чрез поддържане и предоставяне на модерна компютърна техника, електронно базирани ресурси: виртуална библиотека, система „Докторанти“ и др.   

През 2022 г. Центърът за докторанти е изцяло модернизиран със съвременно мебелно и компютърно оборудване, което включва: Стереоскопична компютърна система със специализиран 3D софтуер; 1 сървър със съвременни параметри; 12 броя 24“ All-in-one компютри и 1 брой 27" All-in-one компютър; 86 инчов интерактивен монитор; 5 броя 43 инчови дисплеи; интерактивна маса за управление на дисплеите в Центъра; интерактивна дъска; 3 броя очила за виртуална реалност; 360 градусова камера; автоматичен документен скенер; цветни и чернобели мултифункционални устройства; принтер за печат върху пластмасови карти, етикетен принтер; ламинатор А3; мултимедиен проектор; машина за подвързване; съвременна озвучителна система; преносими микрофони; камери; безжична презентационна система; специализирано устройство за управление на дисплеите и др. Модернизиране на Центъра за докторанти е навременно и осигурява на докторантите съвременна среда за обучение с модерно оборудване.

center1.jpg

center2.jpg

 center3.jpg

center4.jpg

Кратка история на създаването на Центъра за докторанти

Русенски университет беше един от първите университети, който с подкрепата на  ВАК преди 20 години създаде модерен компютърен център за обучение на докторанти и през годините непрекъснато продължава да въвежда и усъвършенства различни дигитални ресурси за подпомагане на обучението на докторантите си. Благодарение на последователната си политика за обучението на докторантите, Университетът имаше готовност да отговори на предизвикателствата в извънредното положение със създадени и поддържани през годините виртуална библиотека за подготовка на докторанти, както и онлайн система за докторанти с възможност за отдалечен достъп до електронните досиета на докторантите, която предоставя възможност и за онлайн прием на нови докторанти.

phd-.jpg

phd22.jpg

​​