​​Aко имате въпроси и/или предложения, моля, изпращайте ги на 

Инспектор по кадровия научен потенциал
Галина Даскалова 
gdaskalova@uni-ruse.bg