​​Aко имате въпроси и/или предложения, моля, изпращайте ги на

Зам. ректор по НИД
проф. д-р Диана Антонова
dantonova@uni-ruse.bg
 


Инспектор по кадровия научен потенциал
Галина Даскалова 
gdaskalova@uni-ruse.bg

Ръководител на Центъра за докторанти и Координатор за докторантите
доц. д-р инж. Галина Иванова
giivanova@uni-ruse.bg​