​​Aко имате въпроси и/или предложения, моля, изпращайте ги на

Зам. ректора по научното развитие
проф. д-р Диана Антонова
zr-nkr@uni-ruse.bg
 


Инспектора по кадровия научен потенциал
Валентина Мирчева 
vmircheva@uni-ruse.bg

Ръководител на Центъра за докторанти
доц. д-р инж. Галина Иванова
giivanova@uni-ruse.bg​