ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

На 11.04.2017 г. Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2016/2017 г. 
Срок за подаване на документи - до 11.06.2017 г. вкл. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 30/11.04.2017 г.). 
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси. 


На този адрес можете да  следите конкурсите за редовни и задочни докторантури - http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=competition/index

Други горещи новини за предстоящи конкурси, можете да следите на сайта "Развитие на академичния състав" на Русенски университет : http://kr.uni-ruse.bg/