​​​​​​

center8.jpg

Курс "Законова база на докторантурата и структура на дисертационния труд" с лектори проф. Ангел Смрикаров , доц. Орлин Петров, доц. Галина Иванова

center9.jpg

Курс "Английски за научни цели" за докторанти с лектори ст. пр. Елица Георгиева, ст.преп. д-р. Диана Стефанова, ст. преп. Милена Попова


Курс за докторанти "Защита на интелектуалната собственост" с ръководител гл. ас. д-р Цветелин Георгиев - 2023 г.

center7.jpg

Kурс по Теория на експеримента (Приложна статистика с SPSS) с лектор  гл. ас. д-р Мая Маркова - 2023 г.

center6.jpg

Курс Теория на експеримента с лектор  гл. ас. д-р Красимир Братоев - 2023 г.

center5.jpg

Курс "Методология на научните изследвания" с лектор гл.ас. д-р Камен Узунов - 2023 г.


bratoev2.jpg
Курс "Теория на експеримента" с лектор гл. ас. д-р Красимир Братоев  - 30.03.2022​ г.
maia2.jpg
Курс "Теория на експеримента" с лектор гл. ас. д-р Мая Маркова - 30.03.2022

​​​​​​

kurs-magistri.jpg​​vietnam.jpg
Курс за обучение на магистри по статистика с проф. Митков - януари 2015 г. Дистанционни защити с видео-конферентна връзка на дисертациите на докторантите Чан Куок Хоан, Чан Хонг Тхао и Ву Зуи Зунг от Научния институт за земеделска техника и технологии за съхранение на земеделската реколта (VIAEP) в СР Виетнам
ноември 2014 г.
interaktivni.jpgkurs-intelektualna.JPG
Обучение на преподаватели за работа  с интерактивни дъски
април 2014 г.
Курс за обучение на докторанти  по интелектуална собственост

kurs-e-learning.jpgseminar-obuchenie.JPG
​Курсове за обучение на преподаватели за работа с платформата за електронно обучение - юли 2013 г. ​Семинар - обучение на докторанти - март 2010 г.
Курсове за обучение на докторанти - февруари 2011 г. Курсове за обучение на докторанти - януари 2011 г.
video.JPGvideo2.JPG
Видео -конферентна връзка в Центъра за докторанти с партньори 
по проект Danube Networkers – Neighbours at Work (Danet)
декември 2011 г.
Видео-конферентна връзка в Центъра за докторанти – дистанционна лекция на студенти от Русенски университет с лектори от Washington State University - САЩ - декември 2011 г.
biblioteka.JPGapril.JPG
Семинар на Библиотеката - март 2009 г. Среща по проект - април 2009 г.​
snimka16.jpgsnimka3.JPG
Видео-конферентна връзка с Техническия университет в Габрово - февруари 2011 г.
Видео-конферентна връзка  - Среща по проект
angl.JPGsnimka31.JPG
Изпит по английски език - декември 2008 г. ​Среща по проект за докторанти - ноември 2008  г.

​Откриване на Центъра за докторанти с нова техника - 15.09.2008 г.​​​Откриване на Центъра за докторанти с нова техника - 15.09.2008 г.
sem16.10.2003.jpg sem16.10.2003-1.jpg
​Семинар за докторанти 16.10.2003 г.​ ​
sem-doktoranti-17.06.2004-CompSysTech04.jpgsem-doktoranti-17.06.2004-CompSysTech04-1.jpg
​ ​Семинар за докторанти - 17.06.2004 г. - Международната конференция КомпСисТех 2004 г.​
kurs-magistri.jpg​​vietnam.jpg
Курс за обучение на магистри по статистика с проф. Митков - януари 2015 г. Дистанционни защити с видео-конферентна връзка на дисертациите на докторантите Чан Куок Хоан, Чан Хонг Тхао и Ву Зуи Зунг от Научния институт за земеделска техника и технологии за съхранение на земеделската реколта (VIAEP) в СР Виетнам
ноември 2014 г.
interaktivni.jpgkurs-intelektualna.JPG
Обучение на преподаватели за работа  с интерактивни дъски
април 2014 г.
Курс за обучение на докторанти  по интелектуална собственост

kurs-e-learning.jpgseminar-obuchenie.JPG
​Курсове за обучение на преподаватели за работа с платформата за електронно обучение - юли 2013 г. ​Семинар - обучение на докторанти - март 2010 г.
Курсове за обучение на докторанти - февруари 2011 г. Курсове за обучение на докторанти - януари 2011 г.
video.JPGvideo2.JPG
Видео -конферентна връзка в Центъра за докторанти с партньори 
по проект Danube Networkers – Neighbours at Work (Danet)
декември 2011 г.
Видео-конферентна връзка в Центъра за докторанти – дистанционна лекция на студенти от Русенски университет с лектори от Washington State University - САЩ - декември 2011 г.
biblioteka.JPGapril.JPG
Семинар на Библиотеката - март 2009 г. Среща по проект - април 2009 г.​
snimka16.jpgsnimka3.JPG
Видео-конферентна връзка с Техническия университет в Габрово - февруари 2011 г.
Видео-конферентна връзка  - Среща по проект
angl.JPGsnimka31.JPG
Изпит по английски език - декември 2008 г. ​Среща по проект за докторанти - ноември 2008  г.

​Откриване на Центъра за докторанти с нова техника - 15.09.2008 г.​​​Откриване на Центъра за докторанти с нова техника - 15.09.2008 г.
sem16.10.2003.jpg sem16.10.2003-1.jpg
​Семинар за докторанти 16.10.2003 г.​ ​
sem-doktoranti-17.06.2004-CompSysTech04.jpgsem-doktoranti-17.06.2004-CompSysTech04-1.jpg
​ ​Семинар за докторанти - 17.06.2004 г. - Международната конференция КомпСисТех 2004 г.​