В момента няма активен конкурс за прием на документи.
Срокът на последния прием изтече на 02.12.2020 г.
Допълнителен прием за докторанти се очаква да се обяви през м. февруари 2021 г. 
За повече информация: отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, email: gdaskalova@uni-ruse.bg, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334.

ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2020 /2021 г.

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и докторски програми за учебната 2020/2021 г. 

Срок за подаване на документи - до 02.12.2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г.). 

Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, email: gdaskalova@uni-ruse.bg, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg – Конкурси . 

Mожете да кандидатствате онлайн, но оригиналите на документите трябва да представите подписани в отдела до 02.12.2020 г. 
Адрес за онлайн кандидатстване - https://phd.uni-ruse.bg/admission
Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона "Кандидатствай". 
Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (автобиография, диплома за магистър, молба-заявление (изтеглете образец от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7778) и др. (публикации, диплома за бакалавър, и др.)). 
Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. 

Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път. Можете да прикачите документа за плащане след заявлението в общ pdf файл.
Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: 
Банкова сметка на Русенски университет в лева 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19, 
IBAN : BG59UBBS80023106029309 
BIC код : UBBS BGSF 
В платежното нареждане да се впише,като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.