ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2019/2020 г.

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и докторски програми за учебната 2019/2020 г.
Във връзка с извънредното положение се удължава срока за подаване на документи до 08.05.2020 г.
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Уважаеми кандидат докторанти, предвид усложнената обстановка свързана с Корона вируса, Ви уведомяваме, че можете да кандидатствате онлайн на този адрес - https://phd.uni-ruse.bg/admission . Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона "Кандидатствай". Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (автобиография, диплома за магистър, молба-заявление (изтеглете образец от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7538м) и др.). Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg.

Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път
Можете да прикачите документа за плащане след заявлението в общ pdf файл.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит

Банкова сметка на Русенски университет в лева:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF
В платежното нареждане да се впише,като основание :
60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.