ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2017/2018 г. 
Срок за подаване на документи - до 23.04.2018 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 17/23.02.2018 г.). 
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Други горещи новини за предстоящи конкурси, можете да следите на сайта "Развитие на академичния състав" на Русенски университет : http://kr.uni-ruse.bg/

За кандидат-докторантите: Ukazaniya za izpit po zapaden ezik.doc