​​Добре дошли в сайта на катедра Чужди езици.
Катедра Чужди езици е в състава на МТФ. Тя осъществява чуждоезиковата подготовка на студентите в Русенския университет. Предлага се обучение по английски, немски, френски и руски език, съобразено с нивото и специалността на групите. В катедрата работят 13 преподавателя (12 старши преподавателя и един преподавател), двама от които с докторска степен.  Всички членове на състава на катедрата са с натрупан професионален опит от практиката и от участие в множество международни проекти.​