Катедра Чужди езици е създадена през 1960 г. Била е в състава на различни факултети: Механизация на селското стопанство, Електро Факултета, Факултет Бизнес и мениджмънт, а понастоящем – Юридическия факултет. Част от преподавателите с по-дълъг стаж в катедрата са преки участници в "новаторските" за началото на 90-те години форми и методи на работа като интензивното обучение в просъществувалия за кратко "езиков семестър", както и в разработването и използването на уникални за времето​ си компютърни мултимедийни средства за чуждоезиково обучение. 

Благодарение на активността на отделни преподаватели, всички членове на катедрата са участвали в програми за академична мобилност и са били на специализация в Англия и Испания. С упорита работа и резултатно сътрудничество е спечелено доверието и уважението на колеги и партньори от няколко български и доста чуждестранни образователни институции.