Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Център за трансфер на технологии Русенски университет "Ангел Кънчев"

 

European commision

University of Ruse

Government.bg

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06

Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема

Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

 

PHARE 2005 Programme – Project BG 2005/017-353.10.06

Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme

Reference Number: BG 2005/ESC/G/TTO

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България      Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) е посредник в процеса на технологичен трансфер между потребителите на технологии и предоставящите тези технологии от РУ"А. Кънчев". ЦТТ се стреми да задоволява технологичните нужди на фирмите с иновативни и научни решения, които да бъдат в полза на обществото и в същото време да се осигуряват приходи за изследователските лаборатории. По този начин се постига нарастване на промишления капацитет и поддържане на регионалното икономическо развитие, както и повишаване конкурентоспособността на МСП и насърчаване прилагането на иновации чрез подобряване на иновационната структура и ноу-хау.


​​Допълнителна информация към Центъра  за трансфер на технологиите​
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"