TIA PORTAL INNOVATION TOUR 2018

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отправяме Ви покана да присъствате на техническият семинар на направление Дигитализирано производство на Siemens България за новостите в платформата TIA Portal (Totally Integrated Automation) под надслов: "TIA Portal Innovation tour 2018 / 60 Years SIMATIC". Семинарът ще се проведе на 7 юни (четвъртък) от 13:30 до 17:00 ч.

В презентационната част ще бъдат представени новости в платформата на Siemens TIA Portal, иновации в индустриалната автоматизация, възможности за повишаване на продуктивността на производството, решения и референции в тази област, базирани на TIA (Totally Integrated Automation). Специално внимание ще бъде обърнато на темите:

 •  60 години SIMATIC / Дискретна автоматизация;
 •  Новости Интегриран инженеринг в TIA Portal v15;
 •  Нови технологични обекти за кинематични модели в Simatic S7-1500T.

Молим Ви да сведете информацията за практическите демонстрации до академичния състав, докторантите и студентите от вашите катедри. Повече информация за събитието може да получите тук и тук.

 
 
С уважение,

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР ВИСОКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ УПРАВЛЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинар "Високо-технологични управления в земеделското производство", организиран от Русенски университет "Ангел Кънчев".

Повече информация може да получите тук.

 

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ

 Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинар, организирани от Катедра „Материалознание и технология на материалите“ и Център за трансфер на технологии към НИС на Русенски университет „А. Кънчев“.

Повече информация може да получите тук и тук.


Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР МЕХАТРОННИ РЕШЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА

 Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинар "Мехатронни решения в земеделската техника", организиран от Русенски университет "Ангел Кънчев".

Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии

СЕМИНАРИ НА ФОНДАЦИЯ CLAAS

 Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинари, организирани от Русенски университет "Ангел Кънчев", Център за трансфер на технологии и фондация CLAAS. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


EMC ENGINEER

 Русенски университет "Ангел Кънчев", Центъра за трансфер на технологии и фирма IMG Electronic & Power Systems, Germany търсят за работа инженер. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на центъра за трансфер на технологии

INDUSTRY 4.0 & SIMULATION TECHNOLOGY

Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинар Industry 4.0 & Simulation Technology, организиран от Транспортен факултет, Център за трансфер на технологии и фирма ANSYS. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии
LABVIEW И СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

 На 10 октомври 2017 г. в зала 1.215.1 в централен корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе научен семинар на тема LABVIEW и системи за събиране на данни с лектор инж. Пенчо Христов - мениджър в Метрисис. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии

СЕМИНАР НА ТЕМА „LABVIEW И СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ”


 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Отправяме Ви покана да присъствате на семинар на тема „LABVIEW и системи за събиране на данни”, който ще се проведе на 10.10.2017 г. в зала 1.215.1 на Русенският университет „Ангел Кънчев“ от 10:00 до 11:00 часа.

Семинарът се организира от Метрисис ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев“, отнасящ се за всички, занимаващи се с експериментални научни изследвания и приложението им както в бизнеса, така и в академичната среда.

 Лектор на семинара в гр. Русе ще бъде инж. Пенчо Христов - Технически Ръководител в Метрисис ООД.
 
Тематика на семинара:
 •  LabVIEW – софтуер за събиране и анализиране на данни;
 •  CompactDAQ – система за събиране на данни;
 •  Примерни решения и демонстрации.
 
 
С уважение,

Екипът на Центъра за трансфер на технологии

 


СЕМИНАР НА ТЕМА ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ


      На 17 май 2017 г. в зала 2Г.204 „Вернер фон Сименс“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе научен семинар на тема Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение включващ технически презентации и демонстрации на живо. Повече информация може да получите тук

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР TIA PORTAL INNOVATION TOUR


 Уважаеми Дами и Господа,

Фирма Siemens България и Русенски университет „Ангел Кънчев“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour, който ще се състои на 17.05.2017.

Повече информация за събитието може да получите тук.

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР НА ТЕМА СОФТУЕРИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАДИО КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ


 На 15 март 2017 г. в зала 1.215.1 в централен корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе научен семинар на тема Софтуери за научни изследвания в радио комуникационните системи с лектор Борис Генов - Акаунт мениджър в Метрисис. Повече информация може да получите тук.

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР СОФТУЕРИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАДИО КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ


 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отправяме Ви покана да присъствате на семинар на тема „Софтуери за научни изследвания в радио комуникационните системи”, който ще се проведе на 15.03.2017 г. в зала 1.215.1 на Русенският университет „Ангел Кънчев“ от 10:00 до 11:00 часа.

Семинарът се организира от Метрисис ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев“, отнасящ се за всички, занимаващи се с експериментални научни изследвания и приложението им както в бизнеса, така и в академичната среда.

Лектор на семинара в гр. Русе ще бъде инж. Борис Генов - Акаунт мениджър в Метрисис ООД.

Тематика на семинара:
 •  LabVIEW – Software Defined Radio;
 •  Bentley – софтуер за ГИС и мрежови комуникации;
 •  Примерни решения и демонстрации.
 
Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР НА ТЕМА "СВЕТОДИОДНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"


 На 09 февруари 2017 г. в гр. Вършец се откри тридневен специализиран обучителен семинар на тема СВЕТОДИОДНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ с лектори засл. проф. д-р инж. Радослав Кючуков, проф. д-р инж. Иван Евстатиев, доц. д-р инж. Надежда Евстатиева и маг. инж. Венелин Ангелов. Повече информация може да получите тук.

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СВЕТОДИОДНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ


 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отправяме Ви покана да присъствате на семинар на тема „Светодиодна техника и технологии”, който ще се проведе от 09.02.2017 г. до 11.02.2017 г в гр. Вършец.
Семинарът се организира от Центърът за Трансфер на технологии при Русенски университет „Ангел Кънчев” и „Електростарт” АД - гр. Вършец, отнасящ се за всички специалисти, занимаващи се с осветителни системи и технологии и тяхното приложение както в бизнеса, така и в академичната среда.
Пълната програма на семинара може да намерите тук.


С уважение,
Екипът на Центъра за трансфер на технологии


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ


 На 2 и 3 декември 2016 г. ще се проведе

информационна кампания за популяризиране на помагащите технологии за комуникация с поглед

 "ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!"


Повече информация може да получите тук
 
 
Екипът на Центъра за трансфер на технологии


SIEMENS SIRIUS TRUCK


 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Отправяме Ви покана да посетите демонстрационния камион SIRIUS на SIEMENS, който ще бъде разположен пред корпус 2 на Русенският университет „Ангел Кънчев" днес 7 ноември 2016 г. от 14:00 до 17:00 часа.

Ще бъдат проведени практически демонстрации на последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS:

 •   Сериите SIRIUS ACT, SIRIUS Innovations, SENTRON и SIVACON;
 •   Водещи концепции за автоматизация, електро-разпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated;
 •   Продукти и решения за автоматизация от гамата SIMATIC.

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ


 На 12 октомври 2016 г. в зала 101 на 2 корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе научен семинар на тема Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение.

Повече информация може да намерите тук

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


SIRIUS – ИНДУСТРИАЛЕН КОНТРОЛ


 На 7.11.2016 г. в периода 1400-1700 в Русенски университет "Ангел Кънчев" ще бъдат демонстрирани последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SIRIUS ACTSIRIUS InnovationsSENTRON и SIVACON, с помощта на демонстрационeн камион SIRIUS.

Повече информация може да намерите тук

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СРЕЩА МЕЖДУ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ И FESTO


 На 18 октомври 2016 г. се проведе среща между Русенски университет и FESTO. Повече информация може да получите тук.

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


NATIONAL INSTRUMENTS


 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Отправяме Ви покана да присъствате на семинар на тема „Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение", който ще се проведе на 12.10.2016 г. в зала 2.101 на Русенският университет „Ангел Кънчев" от 09:30 до 12:30 часа.

Семинарът се организира от National Instruments, Метрисис и Русенски университет „Ангел Кънчев",отнасящ се за всички, занимаващи се с експериментални научни изследвания и приложението им както в бизнеса, така и в академичната среда.

Лектори на семинара в гр. Русе ще бъдат Борис Генов - Акаунт мениджър в Метрисис и Душан Вукашинович – системен консултант в National Instruments.

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР "ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ"


  На 12 октомври 2016г. от 930ч. в зала 2.101 ще се проведе семинар на тема "Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение", организиран от Центъра за трансфер на технологии към Русенски университет "Ангел Кънев", Метрисис България и National Instruments. Повече информация за семинара може да намерите тук

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


СЕМИНАР НА MICROSOFT


 

СЕМИНАР MICROSOFT


 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отправяме Ви покана да присъствате на семинар на тема „Дигитална идентичност и сигурност", който ще се проведе на 22.06.2016 г. в зала 2.101 на Русенският университет „Ангел Кънчев" от 10 до 13 часа.

Като част от програмата „Модерният бизнес", Microsoft България, в тясно сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), дава възможност за участие в бизнес обучения по три теми: „Бизнес протокол и етикет", „Дигитален маркетинг" и „Кибер сигурност".

"Дигитална идентичност и сигурност"

Електронното управление на достъпа до фирмени ресурси и информация винаги ще бъде предизвикателство, независимо от ранга и броя служители във фирмата. Дори в малки компании за които е особено важно гъвкава организационна структура, чрез използването на множество информационни системи от различни доставчици. Все по често в администрирането на тези системи липсва добра комуникация при управлението правата за достъп до различни критични ресурси в електронните бизнес системи. Това създава предпоставки за грешки или недоразумения в осигуряването на нормална работна среда за служителите и проблеми при гарантиране на информационната сигурност в организацията без значение колко е голяма тя.

„Дигитален маркетинг"

Лекцията ще засегне силата на дигиталния маркетинг в намирането на нови бизнес възможности и поведението на потребителите в онлайн пространството. Ще се представи концепцията за потребителската пътека и практически съвети за ангажирането на потребителите с даден бранд или услуга.

"Бизнес протокол "

Лекцията ще е комбинирано обучение по бизнес етикет и протокол, невербална комуникация и имидж мениджмънт. Основните теми ще засегнат правилата при запознанство, ред на представяне, сбогуване; медиен етикет; етикет на събития – откриване на нов обект, прием, обяд или вечеря, фирмен празник и др.; национална и международна протоколна практика;

Лектори на семинара в гр. Русе ще бъдат Борислав Сестримски - експерт по информационна сигурност и разследване на компютърни престъпления към "Международна академия за обучение по кибер разследвания" и Десислава Матева - адвокат и част от екипа на юридическа кантора Арсис Консултинг, тясно специализирана в областта на интелектуалната собственост и представлява Би Ес Ей І Софтуерният алианс (BSA І The Software Alliance) на територията на Република България.

Регистрацията в семинара дава възможност за on-line достъп до останалите обучения.

Програма бизнес обучения

ОбучениеДатаМястоЧасЛинк
"Дигитална идентичност и сигурност" – Борислав Сестримски и Десислава Матева*21 Юни

Хотел „Черно море", Варна

 

10:00 – 13:00https://join.microsoft.com/meet/a-maz/U37XQY24
"Дигитална идентичност и сигурност" – Борислав Сестримски и Десислава Матева22 Юни

Русенски университет

ул. "Студентска" 8, Русе

10:00 – 13:00
"Дигитален маркетинг" – Иван Панталеев23 Юни

хотел „Верея", Стара Загора

 

10:00 – 13:00
"Дигитален маркетинг" – Георги Малчев24 Юни

Областна управа Бургас

Адрес: ул. "Цар Петър" №1, Бургас

10:00 – 13:00
"Бизнес протокол и етикет" – Даниела Колева29 Юни

хотел „Рамада Пловдив Тримонциум", Пловдив

 

10:00 – 13:00
"Бизнес протокол и етикет" – Даниела Колева30 Юни

хотел Новотел, София

 

10:00 – 13:00

 Очакваме ви!                                                                                                                     

Екипът на Центъра за трансфер на технологии


ИНОВАТИВНИ КОМПЮТЪРНИ СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ


 

КОНКУРС ИНОВАТИВНИ РАЗРАБОТКИ