Семинар на National Instruments и Метрисис
Семинар на National Instruments и Метрисис_2
Семинар на National Instruments и Метрисис_3
Семинар на National Instruments и Метрисис_4
ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!_1
ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!_2
ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!_3
ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!_4
ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!_5
ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!_6
Danube-INCO.NET_1
Danube-INCO.NET_2
Danube-INCO.NET_3
Danube-INCO.NET_4
Danube-INCO.NET_5
Danube-INCO.NET_6
Иновативни студентски разработки
Софтуери за научни изследвания в радио комуникационните системи_1
Софтуери за научни изследвания в радио комуникационните системи_2
Софтуери за научни изследвания в радио комуникационните системи_3
LABVIEW и системи за събиране на данни_1
LABVIEW и системи за събиране на данни_2
LABVIEW и системи за събиране на данни_3
LABVIEW и системи за събиране на данни_4
LABVIEW и системи за събиране на данни_5
LABVIEW и системи за събиране на данни_6
Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение_1
Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение_2
Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение_3
ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И СИГУРНОСТ_1
ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И СИГУРНОСТ_2
Innovation Tour 2017_1
Innovation Tour 2017_2
Innovation Tour 2017_3
Innovation Tour 2017_4
Innovation Tour 2017_5
Innovation Tour 2017_6
SIRIUS_1
SIRIUS_2
SIRIUS_3
SIRIUS_4
SIRIUS_5
SIRIUS_6