​Филиал-Разград
гр. Разград 7200,
бул. "Априлско въстание" № 47
тел. ​+359 84 266067
        +359 84 266063
        +359 84 266032 
        +359 84 266075 - Учебен отдел
Имейл: frz@uni-ruse.bg