Уважаеми студенти,
Съгласно ЗАПОВЕД №578/25.03.2020г., 
срокът на предходната заповед се удължава до 12 април 2020 г.

Уважаеми студенти,
съгласно заповед 563/13.03.2020 г. на Ректора на Русенски университет, присъствието на учебни занятия във Филиал – Разград се преустановява от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.
Занятията ще се провеждат неприсъствено, като преподавателите по съответните дисциплини ще ви информират за начина на провеждането.

Откриване на Новата Академична 2019/2020 година

Научна конференция Разград 2018 - програма

Научна конференция Разград 2017 - програма

Научна конференция Разград 3-4.11.2017 г. Покана и програма

Покана за откриване на Новата учебна 2017/2018 година. Промоция на Випуск'2017.

Научна конференция Разград 2016 - програма

Научна конференция Разград 2016 - покана

Стажантска програма на Каолин АД през лято'2016

​​Научна конференция Разград 2015 - програма

Научна конференция Разград 2015 - покана

Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти - български граждани в Русенския университет "Ангел Кънчев"

Анализ на Филиал Разград 06.2015 г.