​Списък с линковете към онлайн стаите на преподавателите

​Преподавател
​линк
​проф. Дянко Минчев
гл. ас. Александър Косулиев
Икономика - лекции
упражнения
​проф. Нейко Стоянов
https://meet.uni-ruse.bg/b/mcz-vmv-dmv
​проф. Станка Дамянова
https://meet1.uni-ruse.bg/b/mn3-76d-vy6
​доц. д-р Илиана Костова
https://meet1.uni-ruse.bg/b/4gt-kv8-n8s-npm
​доц. д-р Марин Маринов
https://meet1.uni-ruse.bg/b/mcz-vmv-dmv
​доц. д-р Цветан Димитров
Материалознание
Минералогия и кристалография
Покрития със специално предназначение
Магистри – Силикатни материали
​гл. ас. Илияна Николова
https://meet1.uni-ruse.bg/b/twa-ktz-xg6
​ст. преп. Илина Иванова
Английски език 
ID 640 550 1252, парола 962344
​ст. преп. Румен Ангелов
Физическо възпитание и спорт