​Списък с линковете към онлайн стаите на преподавателите за зимен семестър на учебната 2022/23 г.

​Преподавател
​линк
​доц. д-р Марин Маринов
Биохимия ІІ; Органична химия
​доц. д-р Вярка Ронкова
​Инженерна графика - лекции
​проф. д-р Радослав Кючуков; гл. ас. д-р Садетин Басри
Електротехника и електроника
гл. ас. д-р Живко Колев
Процеси и апарати ІІ
​доц. д-р Васко Добрев
Машинни елементи и механизми