​

 Списък с линковете към онлайн стаите на преподавателите за летен семестър на учебната 2022/23 г.

проф. Стефан Стефанов
Технологично обзавеждане в ХВП
​ТХ3
​доц. Любомир Любенов 
Маркетинг и управление на фирмата
​БТ4,ТХ4,ХТ4
​проф. Генчо Попов
​Процеси и апарати І
​​БТ2,ТХ2,ХТ2
​гл. ас. д-р Станислав Байрямов
Ензимология; Приложение на ензимите в ХВП
​БТ3, ТХ3
​доц. Тодор Деликостов
Надеждност на техниката - e-learning Shell
​БТ4,ТХ4
​доц. Маргаритка Филипова
​Промишлена екология
​​БТ4,ТХ4,ХТ4
​гл. ас. д-р Васил Копчев
​Органични химични технологии
​ХТ3
доц. Марин Марнов
Полимерни материали
​ХТ3


Списък с линковете към онлайн стаите на преподавателите за зимен семестър на учебната 2022/23 г.

​Преподавател
​линк
​доц. д-р Марин Маринов
Биохимия ІІ; Органична химия
​доц. д-р Вярка Ронкова
​Инженерна графика - лекции
​проф. д-р Радослав Кючуков; гл. ас. д-р Садетин Басри
Електротехника и електроника
гл. ас. д-р Живко Колев
Процеси и апарати ІІ
​доц. д-р Васко Добрев
Машинни елементи и механизми