​      Публикуван е сборникът с научни трудове от 2021г, Факултет Транспортен от 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV":

Информация за сборника : http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc21


        ******************************************************************************************************************************************

Към отделните катедри във факултета активна дейност развиват следните студенстки клубове:

  •  Отбор HydRU racing team, с ръководител доц.Иван Белоев (Катедра Транспорт)

линк с информация за клуба: https://www.uni-ruse.bg/Departments/Transport/news

  •  Академичен клуб "Четири колела", с ръководител доц. инж. Димитър Грозев (Катедра Транспорт)

линк с информация за клуба: https://www.uni-ruse.bg/Departments/Transport/news

  • Академичен клуб Smart in CAD, с ръководител гл.ас. Юлиян Димитров (Катедра ММЕИГиФ)  

  линк с информация за клуба: https://www.uni-ruse.bg/Departments/MMEIG/activities

      Всички клубове са отворени и приемат членове за осъществяване и дискутиране на всякави интересни идеи. Заповядайте при нас.

************************************************************************************************************************************

      Дейност по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ (ДЕЙНОСТ МОБИЛНОСТ) към Транспортен факултет

       Преподаватели от Транспортния факултет активно работят със Еразъм чуждестранни студенти. За въпроси може да се обърнете към Еразъм координаторите, посочени в приложения списък:

destinacii_22-23.jpg