ru 111.jpg


     Открита е учебна лаборатория 3D EXPERIENCE от Хайкад Инфотех в РУ. Лабораторията стартира работа със съдействието на Транспортния факултет (доц. Симеон Илиев) и спонсори на 03.02.2023г, тя се помещава в зала 411.4 (център за подготовка на докторанти). Лабораторията дава възможност за демонстрации и обучение със специализирания инженерен софтуер 3D EXPERIENCE. 

     Бъдещите инженери се обучават със технологиите на бъдещето!!!!!


banner – Копие – Копие.jpg111.jpg

**********************************************************************

Публикуван е сборникът с научни трудове от 2022г, Факултет Транспортен 61-ва НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V" (Русе, 27-29 октомври 2022 г.). 

     ISSN 1311-3321 (print)

     ISSN 2535-1028 (CD-ROM)

     ISSN 2603-4123 (on-line)

      Изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е включено в международната база данни на ISSN, достъпна на адрес https://portal.issn.org/.

Онлайн изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е регистрирано в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп.

     Информация за сборника : Научни трудове 2022г.

*************************************************


"Честване 35 години Транспортен факултет 01.12.2022 г."

Слово на декана на Транспортен факултет по случай 35-та годишнина

".........  Щастлив съм, че мога да се обърна към всички вас по случай честването на 35 тата годишнина от учредяване на Транспортния факултет като самостоятелно основно звено на Русенския университет. Историята на Транспортния факултет е неразривно свързана с развитието   на висшето ни   училище, както и с    развитието на транспортната практика в страната   .............   Последователните организационни и вътрешноструктурни подобрения през тези 35 години, непрекъснатото ни желание за развитие и усъвършенстване, усвояването на нови знания, прилагането на най-добрите международни практики са предпоставки, гарантиращи високото качество на нашата дейност. 

      Всички ние, заедно с нашите предшественици, с бившите и настоящи студенти, ще посрещнем тази годишнина удовлетворени от себе си и от извършените дела, защото най-важното за един човек е да има силите да върви по избрания път и да не забравя, че делата са неговото лице пред хората.

    Смятам, че в това отношение колективът на Транспортния факултет е показал характер с усилията и работата през годините, а преодолените трудности са гаранция за устойчивостта ни.

   Въпреки политическите, идеологическите и другите противоборства в страната и света академичната общност на Транспортния факултет запазва, развива и предава на следващите поколения силата на знанието.

    Може да се каже, че хората които се занимават с транспорт са едни големи вълшебници, които правят велики чудеса, понеже карат хора и предмети да изчезват от едно място и да се появяват на друго. Така  те  поставят  фундаменталните  основи  на  телепортацията  и  в същото време правят хората да бъдат усмихнати, доволни и щастливи. Във връзка с това ние се стремим да дадем най-новото и най- правилното  на  хората,  които  обучаваме  и  с  които  работим.  Така получихме и нещо много ценно за нас от г-н Игнат Канев, известен като българския милиардер от Канада, който всички познаваме. Освен всичко останало, което той е направил, това е неговата книга от която ние научихме как за около 60 години един град може да стане от 40 000 човека - 800 000. Или 20 пъти да се разрасне.

    Уважаеми колеги, гордея се, че съм част от колектива, който за тези 35 години премина през много изпитания, но запази позицията си на водещ факултет с амбиция да бъде разпознаваем от международната научна общност.

   Изразявам признателността си към нашите предшественици, които направиха възможна тази 35 годишнина. Паметта за починалите и бившите преподаватели на Транспортния факултет остава чрез всяка тяхна лекция, учебник, научен труд, полезен модел, патент, разработен проект.

   Изразявам признателността си и към всички приятели и съмишленици, с които заедно допринасяме за нови творчески успехи и достойно бъдеще на Транспортния факултет. Искам да Ви уверя, че имаме амбицията да продължим да издигаме авторитета на Транспортния факултет, защото за мен и колегите ми той е не само място за реализация, а съдба и кауза, което е гаранция за неговото развитие и благополучие.

   В 35-тата годишнина отдаваме на всички Вас огромна благодарност, уважение и признание за неуморните усилия за възхода на нашия факултет.

   Има причини да сме убедени, че ще продължим и занапред да се чувстваме в свои води, както в учебната, така и в научната и проектната дейност. Една от важните причини е добрият кадрови състав, а другите причини за тази ми увереност са, че във факултета има академизъм, който ни кара да уважаваме всяко чуждо постижение и не се съревноваваме с другите колеги на база отричане, а по-скоро на база на сътрудничество, както и това, че има доверие и самокритичност между колегите.

      Честит празник колеги!

      Желая на всички вас здраве и сполука във всички начинания!

     доц. д-р инж. Асен Асенов,

     Декан на Транспортния факултет


      Видео поздрав бе отправен от проф. дтн Александър Сладковски, зам.-ректор по сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа и централна Азия в Силезийския технологичен университет и Доктор хонорис кауза на Русенския университет.

TF35_1.JPG


      *************************************************************

         Забележителната годишнина бе отбелязана с поредица от събития. На 01.12.2022г. бе проведена Кръгла маса на тема „Транспортни системи на бъдещето“, в която участваха преподаватели, докторанти, студенти от факултета и други заинтересовани страни.


     ******************************************************************

        Бяха представени резултатите от конкурса за рисунка сред ученици от 8-ми до 12-ти клас на тема „ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪДЕЩЕТО". Списък на отличените ученици:

1. Нели Николаева Цонева – 8а клас

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура (ПГДВА) „Йосиф Вондрак" – Русе 1 място

2. Емил Емилов Петров – 12а клас ПГДВА „Йосиф Вондрак" – Русе 1 място

3. Антония Делянова Нейкова – 10а клас

Професионална Гимназия по речно корабостроене и корабоплаване (ПГРКК) – Русе 2 място

4. Павел Антонов Василев

Средно училище за европейски езици (СУЕЕ) „Св. Константин Кирил Философ" – Русе 3 място

5. Ана-Мария Роберт Димитрова – 11а клас

Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) „К.А. Тимирязев" – гр. Две могили

6. Антон Георгиев Димитров – 8в клас ПГРКК - Русе

7. Биляна Николаева Кирилова – 8а клас ПГРКК - Русе

8. Даниел Людмилов Иларионов – 9а клас

Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин" - Русе

9. Дария Александрова Паученко – 11 клас

Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" - Русе 

10. Джесур Севдалинов Памуков – 8а клас ПГРКК - Русе

11. Георги Иванов Георгиев – 8в клас ПГРКК - Русе

12. Искрена Велиславова Шишева – 8а клас ПГРКК - Русе

13. Ивелин Емилов Савов – 8 клас Средно училище „Йордан Йовков" - Русе 14. Магдалена Юлиянова Димитрова – 11а клас ПГСС „К.А. Тимирязев" – гр. Две могили 15. Михаил Александров Ангелов – 8в клас ПГРКК - Русе

16. Нелина Георгиева Канова – 8 клас Средно училище „Йордан Йовков" - Русе

Някои отличени рисунки може да са видят във файла:

3-Konkurs za Risunki uchenici 8-12 klas.pdf

XXX.jpg

    *******************************************************************

     Бяха представени резултатите от конкурса за рисунка сред студентите на тема „ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪДЕЩЕТО". Списък на отличените студенти:

1.  Мартин Добрев, Христо Яков, Стефан Костадинов, Тимотей Томов, тема: Влакове с магнитна левитация 1-място

2.  Деян Неделчев, тема: Интелигентни транспортни системи 2 място

3.  Гален Йорданов, Марио Колев, Лъчезар  Петков, тема: Пътна помощ за електрически превозни средства 3 място

4.  Младен Кулев, тема: Транспортни системи на бъдещето 3 място

5.  Ângelo Miguel da Silva Torres – Porto, Aleksandar Damyanov Voynovski – Sofia, Dennis Galiana Garcia – Alicante, Transport systems of the future, специална награда за международен колектив

    ******************************************************************


        ****************************************************************

Към отделните катедри във факултета активна дейност развиват следните студенстки клубове:

  •  Отбор HydRU racing team, с ръководител доц.Иван Белоев (Катедра Транспорт)

линк с информация за клуба: https://www.uni-ruse.bg/Departments/Transport/news

  •  Академичен клуб "Четири колела", с ръководител доц. инж. Димитър Грозев (Катедра Транспорт)

линк с информация за клуба: https://www.uni-ruse.bg/Departments/Transport/news

  • Академичен клуб Smart in CAD, с ръководител гл.ас. Юлиян Димитров (Катедра ММЕИГиФ)  

  линк с информация за клуба: https://www.uni-ruse.bg/Departments/MMEIG/activities

      Всички клубове са отворени и приемат членове за осъществяване и дискутиране на всякави интересни идеи. Заповядайте при нас.

************************************************************************************************************************************

      Дейност по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ (ДЕЙНОСТ МОБИЛНОСТ) към Транспортен факултет

       Преподаватели от Транспортния факултет активно работят със Еразъм чуждестранни студенти. За въпроси може да се обърнете към Еразъм координаторите, посочени в приложения списък:

destinacii_22-23.jpg