​"Празници на роботиката и мехатрониката", 2014

    "Празници на роботиката и мехатрониката", 2014 се проведе под патронажа на Ректора на Русенския Университет "Ангел Кънчев" проф. днт Христо Белоев. Основни организатори на събитието са Студентски клуб "Роботика" и Студентски съвет към РУ. 

​ Роботика 1.jpg

   Събитието се проведе в рамките на два дни - 26-27 май. Първия ден се проведе конферентната част с изнасяне на презентации и доклади, а вторият ден се проведе същинската част на организираното събитие - състезание с мини роботи в 10 категории. 

​Среща с ученици във връзка с "Празници на роботиката  и мехатрониката", 2014

​     На 20 Май от 16:00 часа в зала 2Г.407 на 2-ри корпус на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе среща между преподаватели от университета, членове на студентски клуб „Роботика“, учители и ученици от Русе и региона. Срещата беше открита от зам. ректора по учебна работа на РУ – проф. д-р Михаил Илиев и ръководителя на катедра „Телекомуникации“ - доц. д-р Нина Бенчева. Срещата даде началото на кампания за създаване на ученически клубове по роботика в Русе и региона – съвместна идея и инициатива на РУ „Ангел Кънчев“ и Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД. Новосформираните клубове по роботика са в училищата ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, СОУ „Възраждане“ гр. Русе, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ гр. Русе, ПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград, Професионална гимназия по транспорт гр. Русе и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе. Основната цел на тези клубове ще е стимулиране на приложното и практическо прилагане на информационните, компютърните и комуникационните познания от страна на учениците.Среща с ученици.jpg
   Основен спонсор на кампанията е фирмата Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД, която предостави на ученическите клубове един многофункционален мини робот в комплект с мотори, вериги, сензори и състезателни трасета. Преподавателите от катедра „Телекомуникации“ на РУ доц. д-р Георги Христов и гл. ас. д-р Пламен Захариев и студентите от клуб „Роботика“ поеха отговорността за първоначалното обучение на учениците за работа с мини роботите, както и за оказване на съдействие по сглобяването и програмирането им. 
     ​Първата изява на ученическите клубове по роботика ще е на 27 Май в Канев Център, където ще участват и ще се състезават в рамките на „Празниците на роботиката и мехатрониката“ 2014 на РУ „Ангел Кънчев“.

​​​Състезание по Роботика, 24 Март 2014 година

     На 24 Март се проведе състезание по Роботика, където отново взе участие катедра "Телекомуникации". Отборът по роботика на РУ "Ангел Кънчев​" спечели купата за най-добро отборно представяне на състезанието, организирано от Технически Университет, София. Студентите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на РУ "Ангел Кънчев" се завърнаха с общо ​2 златни, 5 сребърни и 1 бронзов медали. ​Ето и победителите в тазгодишното ​състезание "Дни на роботиката 2014", ТУ - София:​​

РобоРУ.jpg

I Танкове:
1) Ивайло Полихронов - ТУ-София
2) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
3) Владо Янков - ТУ-София

II Сумо 10х10
1) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
2) Свилен Борисов - Русенски Университет
3) Черното - Александър Атанасов - ПГЕЕ “Михайл В. Ломоносов“-Горна Оряховица

III - Линия:
1) Стоян Найденов - ТУ-София
2) Алексадър Атанасов - ПГЕЕ “Михайл В. Ломоносов“-Горна Оряховица
3) Нели Маркова - Русенски Университет

IV - Линия платформи:
1) Георги Георгиев - Русенски Университет
2) Зорница Маринова - ТУ-Варна
3) Стоян Найденов - ТУ-София

V - Софтуерен лабиринт:
1) Стоян Найденов - ТУ-София
2) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
3) Петър Андонов - ТУ-Пловдив

VI - Сумо 15х15
1) Ана Дойчинова - ТУ-София
2) Свилен Борисов - Русенски Университет
3) Никола Памуков - ТУ-Пловдив

VII - Лабиринт:
1) Трифон Петков - ТУ-Варна
2) Георги Георгиев - Русенски Университет
3) Мариян Мермерян - ТУ-Пловдив

Студентите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ се отличиха във всички категории. Сега предстои катедрата и РУ "Ангел Кънчев" да организират такова събитие. Състезанието, чиито домакин ще бъде Русенският университет е планирано на 29 и 30 май. На него ще бъдат поканени участници от техническите университети в София, Варна, Пловдив и Габрово, както и всички останали водещи висши учебни заведения, които имат клубове по роботика. В това отношение РУ "Ангел Кънчев" е първопроходец, защото досега състезанията са били на национално ниво, а по тяхна инициатива се очаква те д​а излязат на международно.​​Конференция "Роботика и Интелигентни системи"​

​     Третата национална конференция и изложба "Роботика и интелигентни системи 2013" се проведе на 29 ноември 2013 година в Българска Академия на Науките (БАН), София. Конференцията бе под почетния патронаж на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Инициативата бе посветена на независимия живот и социалната адаптация на хората със специфични изисквания.

Роботика и Интелигентни системи.jpg

Роболига България 2013

​     На 9 ноември 2013 се проведе първото официално състезание на Робо Лига България. То се проведе в Интер Експо Център София. Присъстващите станаха свидели на състезания с роботи в различни категории, демонстрационни уоркшопове и презентации на тема роботика, както и на създаването на работен клуб по роботика. В състезанието взе участие и катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.

Състезателите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.jpg

​​Дни на специалността и професионалната реализация на факултет ЕЕА


      Награждаване на победителите в различните мероприятия проведени от факултета през учебната 2012/2013 година. Специални награди бяха раздадени на студентите с отличен успех от факултета.

 

Олимпиада "Мрежи и мрежови технологии" 2013

       На11.05.2013 г. от 10.00 часа се проведе традиционната олимпиада по "Мрежи и мрежови технологии", инициатива на Сиско академия "Русенски университет" и катедра "Телекомуникации"

Резултати

1. Ивайло Иванов - 37,5 т.
2. Ива Атанасова - 36,33 т.
3. Искрен Иванов - 33,5 т.
4. Богомил Кръстев - 33,33 т.
5. Владимир Стефанов - 31 т.
6. Венцислав Върбанов - 31 т.
7. Божидар Петров - 30,5 т.
8. Цветомир Гюрецов - 30,33 т.
9. Деян Ангелов - 27,16 т.
10. Алпер Али 19 т.
11. Мухарем Мухаремов - 17,67 т.
12. Христо Христов - 16,66 т.
13. Инна Банчева - 16,00 т. 

 

Студентска научна сесия 2013


       На 10.05.2013 г. от 10.00 часа, се проведе традиционната студентска научна сесия на секция "Комуникационна и компютърна техника". Събитието се провежда, като част от майските празници на РУ "Ангел Кънчев". На сесията бяха изнесени 12 доклада. В журито, което оцени проявата на студентите, участваха преподаватели от катедри "Компютърни системи и технологии" и "Телекомуникации". Бяха класирани общо 7 студента, а всички останали са наградени с поощрителни награди. Официалното награждаване ще се състои на 15.05.2013г.

 

4-та студентска научно-техническа изложба по електроника

 

      На 26 април 2013 година във фоайето на Русенски университет бе открито ежегодното изложение "Студентска научно-техническа изложба по електроника". Под ръководството на доц. д-р Георги Христов и гл.ас. д-р Пламен Захариев, студентите Божидар Петров и Свилен Борисов, 4-ти курс, специалност Телекомуникационни системи участваха с 2 разработки:
          Комуникационен модул за управление на енергозависими устройства през интернет
          Платформа с микропроцесорно управление на сензори.