"3D мапинг събития", 31 Септември - 5 Октомври 2021

   В периода 31.09 – 05.10.2021, екип от Катедра Телекомуникации организира две двудневни 3D мапинг събития. В гр. Русе прожекцията се проведе върху сградата на Съдебна палата. Събитието се осъществи в сътрудничество с Община Русе и Окръжен съд Русе и бе посетено от няколко хиляди души.

Picture25.pngPicture26.png

   

   Втората 3D мапинг прожекция, която бе организирана от Катедра Телекомуникации се проведе на 4-ти и 5-ти Октомври и бе реализирана върху сградата на Исторически музей „Железни врата“ в Дробета-Турну Северин, Румъния.

Picture27.jpg


"Специализирани обучения с ученици", 2021

   През 2021 година са проведени общо седем обучения с ученици в градовете Горна Оряховица, Плевен, Русе и Силистра. Обученията са на теми „Дигитални решения с използване на изкуствен интелект и смарт технологии“, „Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност“, „Съвременни области на приложение на 3D технологиите, безпилотните летателни апарати и изкуствения интелект” и „Сигурност и защита на системите и комуникационните процеси в е-търговията“. В събитията са взели участие повече от 350 ученици и учители. 

Picture20.pngPicture21.png

Picture23.jpgPicture24.jpg


"Европейската нощ на учените", 24-25 Септември 2021

   В периода 24-25 Септември 2021г., в рамките на Европейската нощ на учените, представители на Катедра Телекомуникации представиха безпилотни летателни апарати, научни и образователни дейности и резултати по проекти.

Picture18.jpgPicture19.jpg


"Международна кръгла маса "Приложение на информационните и комуникационните технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство"", 16-17 Юни 2021

   На 16-ти и 17-ти юни 2021г. се проведе международна кръгла маса „Приложение на информационните и комуникационните технологии за дигитализация, визуализация и популяризиране на културното наследство“. В събитието се включиха повече от 40 музеи, културни институции, академични организации, фирми и експерти, които се занимават с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и тяхното приложение в областта на културното наследство. Представени бяха технологични решения, примери от приложението на ИКТ в културните институции, подходите и работни процеси по дигитализация и създаване на дигитално съдържание и различни решения за визуализация на културно наследство. Кръглата маса се проведе в рамките на Проект ROBG-499 “Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България” (LIVE), съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния-България. Партньори в проект ROBG-499 LIVE са Русенски университет "Ангел Кънчев", Регионален исторически музей - Русе, Регионален исторически музей - Силистра, Lower Danube Museum Calarasi (Romania) и Iron Gates Region Museum (Romania).

Picture16.jpgPicture17.jpg


"ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V", 10 Юни 2021

   На 10-ти Юни 2021г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе „ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V“. В рамките на събитието бяха представени различни разработки, проектни дейности и резултати. В това събитие катедра Телекомуникации се включи с представители маг. инж. Георги Георгиев, маг. инж. Кристиан Велковски, маг. инж. Тони Тончев и маг. инж. Петър Стоилов – редовни докторанти към катедрата, които представиха иновативни разработки на катедрата, постигнати при изпълнението на дейности по различни проекти. Докторантите представиха система за ранно откриване на горски пожари чрез дронове и изкуствен интелект, автономна роботизирана платформа за изпълняване на задачи в сферата на прецизното земеделие, Прототип на робот с възможности за разпознаване на пътни знаци и самостоятелно придвижване в градска среда, дронове и роботи за STEAM обучение на ученици и студенти, дигитални решения с добавена реалност и изкуствен интелект и др.

Picture12.jpg"Блоково програмиране на дронове", 26 Май 2021

   По инициатива на доц. Георги Христов и доц. Пламен Захариев, на 26-ти Май 2021 година е проведено 3-часово обучение „Блоково програмиране на дронове“ с 26 ученика и 2 учителя от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

Picture13.pngPicture14.jpg"Изложение СТРОЙКО ЕКСПО", 21 Октомври 2020

   Между 21 и 25 октомври в сградата на НДК в София, се проведе 53-то изложение СТРОЙКО ЕКСПО под надслов „ПРЕОТКРИВАНЕТО“. Екипът на катедра „Телекомуникации“ бе поканен от организаторите и се включи в рамките на събитието с:

  •  Демонстрационен щанд с широка гама от Безпилотни Летателни Апарати – по-известни като дронове и демонстрация на някои от техните възможности;
  • Цифров корнер – представяне на съвременните форми на 3D технологиите чрез приложения с виртуална и добавена реалност. Посетителите на корнера имаха възможност да наблюдават практическа демонстрация на 3D скенери и 3D принтери и демонстрация на някои от техните възможности;
  • С внимание към най-малките бе планирано провеждане на детска работилница, в която на достъпен за децата език, се демонстрираха възможностите на приложното програмиране с използване на атрактивни роботизирани платформи: летящи дронове и колесни роботи. Основната цел на тази инициатива бе да се покаже на децата, че съществуват реални приложения на Теоремата на Питагор, златното сечение, последователността на Фибоначи и с това да се стимулира интереса им към математиката, физиката и други инженерни науки.
   На 22 октомври, в рамките на изложението, се проведе конференция “ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА”. Екипът на катедра „Телекомуникации“ се включи в конференцията с доклад на тема "Съвременни области на приложение на 3D технологиите, безпилотните летателни апарати и изкуствения интелект".
Picture11.jpg


"Сканиране и дигитализиране на сложни автомобилни детайли", 2020

   В резултат на сътрудничество с фирма SinCars, която се занимава с производство на състезателни и спортни автомобили за световния пазар, представители на катедра Телекомуникации сканиранираха и дигитализираха сложни автомобилни детайли за новата серия прототипи, които компанията разработва. В процеса по дигитализация бяха използвани високотехнологични 3D скенери, които имат изключително висока прецизност. Използването на такъв тип технологии позволява бързо прототипиране и прилагане на обратно инженерство. По време на съвместната работа с компанията бяха използвани серия от 3D скенери – Artec Space Spider, Artec Eva и Artec Leo, с помощта на които бяха дигитализирани 53 обекта. 

Picture10.png


"Кампания за изработване на предпазни медицински шлемове", 20 март 2020

   В периода от 20 март 2020 до момента, катедра „Телекомуникации“ участва в националната кампания за изработване на предпазни медицински шлемове, като за целта се използва закупеното по ННП ИКТвНОС оборудване и консумативи. Всички произведени предпазни шлемове се даряват безвъзмездно на болници, медицински заведения, зъболекари, санитари, фармацевти и др. служители в сектор здравеопазване. До този момент са изработени и предоставени за безвъзмездно ползване над 2000 предпазни шлема. 

   По-голямата част от произведените предпазни шлемове са предоставени на повече от 35 болници, медицински центрове, дентални практики, центрове за спешна медицинска помощ и други медицински институции с държавен, общински или частен характер.

   Независимо от гореизброените институции, персонално или по куриер са предадени над 250 3D принтирани медицински шлема на общопрактикуващи лекари, зъболекари, медицински работници и фармацевти. В хода на кампанията, към РУ се обърнаха и редица национални, регионални и общински административни органи. За техните нужди са изготвени и предоставили шлемове.

   Освен всички гореизброени институции, персонално или по куриер са предадени още над 300 3D принтирани медицински шлема на различни органи на реда, институции и административни органи, както и на граждани със спешна нужда – като например за хемодиализа, кръвопреливане, явяване на ТЕЛК и др.

   По задание на фирма „ANTOAN VILL“, екипа на катедра „Телекомуникации“ , проектира и реализира 3D принтирани компоненти, които са интегрирани в производствените мощности на фирмата и се използват за производството на предпазни текстилни маски.  Това взаимодействие между РУАК и фирмата стана предпоставка за подготовка и подписване на споразумение за сътрудничество между двете организации.

   Кампанията на катедра „Телекомуникации“ за производство на предпазни шлемове придоби сериозна медийна популярност и новини за дейностите бяха публикувани от много местни и национални медии.

Picture4.jpgPicture7.jpg


"С 3D технологии и дронове Русенският университет "Ангел Кънчев" разгръща научния си потенциал", 2020

   Доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев и гл. ас. д-р Дияна Кинанева от катедра Телекомуникации на Русенски университет бяха поканени да подготвят и публикуват популярна статия в списание CIO. Публикацията е включена в бр. 6 на списанието за 2020. Статията включва интересни аспекти от преподавателската и научната работа на голяма част от колектива на катедра Телекомуникации, както и дейностите, които се извършват по национални и международни програми и проекти.

Picture1.pngPicture2.pngPicture3.png


"Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност", 19 Февруари, 2020

   На 19-ти Февруари 2020 година и на 05.03.2020 в зала 2.101 на Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе специализирано обучение на тема "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност". Събитието беше официално открито от Ректора на Русенски Университет, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, от Декана на Факултет Електротехника, Електроника и Автоматика, доц. д-р Вяра Русева, и от проф. дн Михаил Илиев – координатор за РУ на Национална научна програма ИКТвНОС.

   Обучението се проведе на модулен принцип и включваше три взаимосвързани курса - "Технологии за 3D сканиране и принтиране на обекти", "3D моделиране, рендиране и импортиране на модели в платформи за създаване на компютърни игри" и "Създаване на приложения с добавена и виртуална реалност". Темите бяха представени от доц. д-р Георги Христов и ас. д-р Дияна Кинанева от катедра Телекомуникации на РУ.

   Участниците в събитията научиха как се моделират обекти с помощта на софтуерни продукти, как се дигитализират предмети и хора с 3D скенери и как се генерират фотореалистични изображения. Разгледани бяха и процесите по оптимизация на 3D моделите, начините за тяхното използване при създаването на компютърни игри или приложения с добавена и виртуална реалност, както и как адитивните технологии и 3D принтерите могат да се използват за материализирането на цифровите модели. Пред многобройната публика, бяха показани и интересни примери от практиката, както и резултати от дейностите, които се изпълняват от РУ в рамките на няколко национални и международни проекта. Освен да участват в самото обучение, присъстващите на събитието имаха възможността и да разгледат 3D принтирани модели, визитни картички с добавена реалност, както и да се потопят в света на виртуалната реалност. Организаторите бяха осигурили достъп и до няколко различни 3D принтера, закупени в рамките на Национална научна програма ИКТвНОС, както и до 3D скенери и дронове, които са закупени в рамките на проект УНИТе. Двадесет учители и повече от сто ученици от Русе и региона присъстваха на събитията и получиха сертификати за преминатото обучение.


2-3dt.jpg
3-3dt.jpg

4-3dt.jpg
6-3dt.jpg
5-3dt.jpg

   След края на курсовете беше организирана кръгла маса с участието на представители от РУ и учители. Основен акцент на проведените разговори бяха проблемите и нуждите на обучението по информационни технологии и информатика в училище. За пореден път Русенски Университет „Ангел Кънчев“ изрази своята готовност да си партнира с училищата от Русе и региона и да провежда съвместни обучения и инициативи с тях.

   Събитията бяха проведени в рамките на проект "STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще", осъществяван по програма "Знание и растеж" на Фондация Русе - град на свободния дух, с подкрепата на Фондация Еконт.

   Партньор за провеждането на курсовете и кръглата маса е Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

   Част от представеното и използваното в рамките на събитията оборудване е закупено по Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

     


"Среща по проект SFEDA 2263 с цел демонстрация на THEASIS система за ранно откриване на пожари", 30-31 Януари, 2020

     Представители на катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев" участват в двудневна демонстрация за представяне на функционалните възможности на Кипърската версия на системата THEASIS. Основната цел на тази версия на системата е ранното откриване на горски пожари чрез комбинация на наземна термална/оптична камера и безпилотен летателен апарат. Събитието се провежда в Пано Платрес (Кипър) и е организирано от Кипърския технически университет (Партньор 6) и от Областния съвет на Платрес (Партньор 7), участници в консорциума по проект 2263 SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean).

SFEDA-Cyprus-1.jpg

      Проект 2263 SFEDA е финансиран по програма INTERREG V-B Балкани - Средиземно море и от правителствата на държавите участници в програмата. 

"Регионален българо-румънски семинар за изпълнението на "Хоризонт Европа"", 22 Януари 2020

     На 22-ри Януари 2020 г., в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе регионален българо-румънски семинар за изпълнението на „Хоризонт Европа“ – бъдещата рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации в периода 2021-2027 година. Организатори на събитието са Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на България и Министерството за образование и изследвания на Румъния. Форумът беше официално открит от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев". Видео обръщение към участниците в семинара отправи г-жа Мария Габриел – еврокомисар по иновации, наука, култура, образование и въпросите на младежта. На събитието присъстваха още г-жа Карина Ангелиева (заместник-министър на образованието и науката), съветниците на министъра на образованието и науката проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов, представители на Румънското правителство и повече от 250 представители на различни научни и образователни организации.

     В рамките на събитието, много от гостите посетиха лабораториите на РУ и се запознаха с научните изследвания и образователните процеси, които се провеждат в тях. Катедра Телекомуникации също показа и демонстрира много от дейностите, с които преподавателите и докторантите ни се занимават, както и специализираното ни оборудване.

    Пред многобройната публика демонстрирахме нашите безпилотни летателни апарати (БЛА) и техните инфрачервени и термални камери, включително и уникалния за Източна Европа БЛА с фиксирано крило и вертикално излитане - ALTi Transition F. С помощта на това оборудване, през последните месеци разработваме прототип на система за ранно откриване на горски пожари, която използва поточната видео информация от дроновете. Системата е базирана на невронна мрежа и система за изкуствен интелект, с които видеото се анализира в реално време и наземната станция се информира за наличието на пожар или пушек и неговите геограски координати. Тези дейности се реализират по проект 2263 SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean), в който участват още ДПП "Русенски Лом", както и партньори от Гърция и Кипър.

     За нас беше удоволствие да посрещнем проф. Ани Пройкова от СУ "Св. Климент Охридски", която е ръководител на научните дейности по Проект УНИТе, както и други колеги от университетите партньори в проекта. Пред тях показахме възможностите на 3D скенерите, дроновете и професионалното фото и видео оборудване, което беше закупено през 2019 година и ще се използва в ЦВП УНИТе към РУ с ръководител доц. Десислава Атанасова.

Представянето ни включваше и демонстрации на развойни роботизирани платформи и на 3D принтери, които бяха закупени в рамките на проект "STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще", както и по Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността". С тези платформи, през миналата година проведохме няколко курса по "Блоково програмиране на дронове", а през м. Февруари и м. Март планираме да продължим с провеждането на тези курсове, както и да направим няколко нови обучения с друга тематика.

     За всички посетители на нашите лаборатории, изключително интересна беше възможността да се потопят в света на виртуалната реалност (VR), да подържат 3D принтирани модели на исторически обекти или да разгледат, чрез приложения с добавена реалност (AR), различни артефакти и предмети от трансграничния регион между България и Румъния - всичко това е резултат от изпълнението на дейностите по проекти ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg) и ROBG-499 LIVE (Liverobg).

      На последно място, но не и по значение, заведохме всички наши гости в лабораторията на отбор HydRU racing team. Там те имаха възможност да разгледат 3-те прототипа на градски автомобил, с които РУ се състезава на Shell Eco Marathon. С тях отбора завоюва две 5-ти места в Европа, както и купата за най-добър дизайн в Турция през 2017 година. Автомобилите се задвижват чрез електроенергия, която се произвежда от горивни клетки и с горивото на бъдещето - водород. Ръководителя на отбор HydRU и на Центъра за "Иновативни технологии в транспорта" към РУ, доц. Иван Белоев (Ivan Beloev), демонстрира на гостите мобилната водородна лаборатория, която е реализирана по проект Hydro Lab, и с която колегите от Катедра Транспорт провеждат обучения и семинари в училищата в Русе и в региона.

Horizont-Europa.jpg

     Проектите ROBG-9 ARCHIVE и ROBG-499 LIVE са финансирани от Европейския съюз чрез програма Interreg V-A Romania-Bulgaria и от правителствата на България и Румъния.
     Проект 2263 SFEDA е финансиран по програма INTERREG V-B Балкани-Средиземно море и от правителствата на държавите участници в програмата.
     Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.
Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет) се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.
     Проект "STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще" и Проект "Hydro Lab" се реализират по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация Русе - град на свободния дух, с подкрепата на Фондация Еконт (Econt).

"Блоково програмиране на дронове", Януари, 2020

   На 21-ви Януари 2020 г. от 14:30 часа в Кабинет 23 на Математическа Гимназия Баба Тонка се проведе последното занятие от второто издание на курса по „Блоково програмиране на дронове“. В обучението взеха участие общо двадесет и един ученика от V-ти до XI-ти клас в гимназията. Всички те са членове на клуб "Дронове" (Клуб "Дронове" - МГ "Баба Тонка", Русе) към училището, който е с ръководител г-жа Силвия Йорданова. Сертификатите за приключването на курса бяха връчени на учениците от г-жа Галина Бобева, директор на МГ „Баба Тонка“.

   В рамките на учебните занятия от курса по „Блоково програмиране на дронове“, учениците научиха какво представляват безпилотните летателни апарати, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности, а по време на практическите упражнения се научиха как да осъществят връзката между дроновете и своите мобилни устройства, как да ги програмират чрез блокове с команди, как да изпълняват мисии по излитане, кацане, зависване, преместване в пространството на дроновете, как да изчертават двумерни и тримерни геометрични фигури и др. Участниците в обучението научиха още основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи, каква е тяхната функция и как се работи с условни оператори.

block-programming.jpg

   Занятията се проведоха от преподаватели в Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и са част от дейностите по проект „STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе - град на сводния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.


"Иновативни цифрови 3D технологии - сканиране, принтиране, софтуер", 11-12 Декември 2019

    На 11-ти и 12-ти Декември 2019 година в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе специализиран курс „Иновативни цифрови 3D технологии: сканиране, принтиране, софтуер“, който беше предназначен за преподаватели и служители на университета. Събитието беше открито от проф. Пламен Даскалов, Зам. Ректор на РУ, а лектори в курса бяха нашите приятели Самуил Топалов и Анри Хаджи от B2N - Your 3D Partner. Събитието беше много интересно и със сигурност си заслужаваше времето!

Innovative-3D-technology.jpg
   

   Курсът се организира по Дейност 2 “Повишаване на квалификацията на преподавателите от Русенския университет” в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по ОП Наука и Образование за Интелигентен Растеж от Европейския Съюз и Европейския Социален Фонд.

"Дигитализация на исторически артефакти", декември, 2019

През декември 2019 г., експерти по проект RO-BG 499 LIVE проведоха серия от посещения в музеи с цел дигитализация на историческо наследство във връзка с изпълнение дейностите на проекта.

През първия ден от първото събитие по дигитализация, което се провежда в Историческия исторически музей в Силистра (Регионален исторически музей - Силистра), успяхме да разположим нашето фотостудио и работното място за 3D сканиране и започнахме с дигитализацията на повече от 15 артефакта. Благодарим на нашите партньори от Dynaphos Photo & Video за фото и видео оборудването, което беше закупено в рамките на Проект УНИТе, както и на нашите партньори от B2N за 3D скенерите и обучението!

Дигитализацията се извършва в няколко етапа. Във фотостудиото правим висококачествени художествени снимки на артефактите, както и снимки от различни ъгли, които след това ще използваме, за да можем да реконструираме обектите чрез фотограметрия. Всички артефакти също се сканират с нашите 3D скенери Artec Space Spider, Artec Eva и Artec Leo от Artec 3D. Ще продължим дейностите по дигитализация в Силистра и на 10 декември 2019, а следващите дейности по дигитализация са планирани за 11 и 12 декември в Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History в Русе и на 16-ти и 17-ти Декември в музея на Долен Дунав в Кълъраш (Muzeul Dunarii de Jos Calarasi).

10-ти Декември 2019 беше втория ден от плануваното ни посещение за сканиране и заснемане на обекти и артефакти в Регионален исторически музей - Силистра. Списъкът ни с обекти за деня беше по-малък в сравнение с предния ден, но за сметка на това артефактите и предметите бяха много по-предизвикателни. Независимо от това, успяхме да направим невероятни снимки, както на уникални бижута, включително на обеците на византийска принцеса и на златен пръстен, принадлежал на благородник, така и на реставрираната в пълен размер реплика на римска колесница, която наистина се яви като сериозно предизвикателство. Въпреки това, благодарение на нашия 3D скенер Artec Leo от Artec 3D, направихме цялостно сканиране на колесницата за по-малко от час, при това се и забавлявахме докато сканираме. Следваща спирка в нашия списък е Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History.

Дейностите по дигитализация на културното наследство продължиха и на 12-ти и 13-ти Декември 2019 г. в Регионален исторически музей - Русе, Партньор 2 в проекта. В рамките на тези два дни успяхме да сканираме и направим снимки на повече от 25 артефакта. Сред тях бяха предмети от различни исторически периоди, включително антропоморфни фигури, съдове и инструменти от праисторическата колекция на музея, монети и артефакти от тракийския и древноримския период, както и пръстени, бижута, амфори и много други артефакти. Изключително сме доволни, че имахме възможността да сканираме и снимаме петте уникални съда от Боровското тракийско съкровище.

D1.jpg
D2.jpg
D3.jpg
D4.jpg
D5.jpg
D6.jpg
D7.jpg
D8.jpg
D9.jpg
D10.jpg
D11.jpg
D12.jpg
D13.jpg
D14.jpg
D15.jpg
D16.jpg
D17.jpg
D18.jpg
D19.jpg
D20.jpg
D21.jpg
D22.jpg
D23.jpg
D24.jpg
D25.jpg
D26.jpg

Последните ни дейности по дигитализация за годината бяха проведени на 16 и 17 Декември 2019 г. За нас беше удоволствие да посетим Историческия Музей в Кълъраш, Партньор B4 в проект ROBG-499 LIVE, и да имаме достъп до тяхната невероятна археологическа секция, което е наистина впечатляваща и съхранява много артефакти и предмети. В Кълъраш успяхме да сканираме и дигитализираме над 40 артефакта и обекта. Имахме възможността да направим и снимки с висока резолюция на артефактите, които ще бъдат използвани за създаването на интегрираните туристически продукти, които се очакват като резултати от проекта. Благодарим на нашите партньори от B2N и Dynaphos Photo & Video за тяхното сътрудничество и подкрепа.

Проект ROBG-499 LIVE се финансира по програма INTERREG V-A Румъния-България от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

"Обучение по 3D сканиране на терен", ноември, 2019

   В началото на месец Ноември 2019, нашите колеги и приятели от B2N - Your 3D Partner проведоха специално за нас обучение по 3D сканиране на терен. В рамките на два дни, с тяхна помощ и наставления, тествахме всички 3D скенери и дигитализирахме малки, средни и големи обекти, както и подвижни обекти и хора.

   С 3D скенерите Artec Eva и Artec Space Spider, и с новото попълнение в серията скенери със структурирана светлина - Artec Leo, направихме серия от тестове на различни обекти от ежедневието в лаборатория 6.213. Лазерното решение за сканиране на Artec 3D - невероятния скенер Artec Ray, използвахме за сканирането на статуята на вечния студент в двора на РУ, както и за сканиране на част от по-обемната техника на разположение в двора на университета. Сканиране в двора на РУ направихме и с Artec Leo. Част от снимките от обучението можете да разгледате в галерията.

   Скенерите Artec Ray и Artec Eva са закупени в рамките на Проект УНИТе. Скенерите Artec Space Spider и Artec Leo са придобити в рамките на проект ROBG-499 LIVE.

1-3D-training.jpg
2-3D-training.jpg

   Към текущия момент от време, можем смело да твърдим, че Русенски Университет "Ангел Кънчев" разполага с най-модерното оборудване за 3D сканиране и дигитализация на обекти в България! От B2N, които са официалните представители за Artec за България, ни потвърдиха още, че първите скенери Artec Ray и Artec Leo в България са именно нашите. Това отново доказва, че сме университет на новите неща и иновациите!

   Проект ROBG-499 LIVE (Liverobg) е финансиран от Европейския съюз чрез програма Interreg V-A Romania-Bulgaria (Romania Bulgaria CBC Programme) и от правителствата на България и Румъния. Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.


"Състезание организирано от Фондация Claas", октомври 2019

   На 7-ми и 8-ми Октомври 2019 в Харзевинкел (Германия) се проведе ежегодното събитие на Фондация Claas (https://www.claas-stiftung.com). Основна цел на фондацията е да насърчава образованието, изследванията и развитието на технологиите в областта на селскостопанската техника, както и в сродните инженерни и икономически области. За реализирането на тази цел, всяка година Фондация Claas провежда конкурс, като участие в него могат да вземат студенти от всички университети в Европа, които през съответната година са разработвали своята дипломна работа за ОКС "Бакалавър" в областта на земеделието или селскостопанската техника. Наградите от конкурса са в две направления - международни грантове в размер на 1000, 1500 и 2000 Евро и ежемесечни стипендии в размер на 300, 400, 500 и 600 Евро за период от една година.

За нас е огромно удоволствие да съобщим, че първо място в международния конкурс на Фондация Claas беше спечелено от инж. Кристиан Велковски - възпитаник на Катедра Телекомуникации на Русенски университет "Ангел Кънчев". Кристиан спечели възможно най-голямата награда - стипендия в размер на 600 Евро на месец за период от 1 година!

FClass-1.jpg
FClass-2.jpg
FClass-3.jpg

   Дипломната работа на инж. Велковски бе на тема "Design and development of the AgRUbot - an inexpensive and autonomous small-scale robot platform for precision agriculture and farming" (Проектиране и разработване на AgRUbot - евтина и автономна роботизирана платформа за прецизно земеделие и фермерство). В своята разработка, Кристиан представя процесите по използване на компютърно зрение, изкуствен интелект и невронни мрежи за обработка в реално време на видео изображения от камерата на роботизирана платформа, като при откриване на определени цветове или маркери, AgRUbot задейства своите изпълнителни механизми и обработва засегнатите земеделски култури.

   Международното жури на Фондация Claas оцени подобаващо не само записката на дипломната работа, но и реалното представяне на Кристиан в Харзевинкел, което му гарантира и първото място в конкурса. Сертификата и наградата му бяха връчени лично от г-н Хелмут Клаас - председател на борда на директорите и на съвета на акционерите на Claas Group - една от най-големите световни компании за производство на земеделска и селскостопанска техника.

През 2019, Кристиан завърши специалност "Интернет и мобилни комуникации" на Катедра "Телекомуникации" - Русенски Университет, а през учебната 2019/2020 година, заедно със своите колеги, ще продължи обучението си за ОКС "Магистър" в специалност "Интернет и мултимедийни комуникации", отново в нашата катедра!

   Поздравления и честито за страхотното представяне!


"Европейска седмица на регионите", Брюксел, октомври 2019

   От 7-ми до 10-ти Октомври 2019г. в Брюксел (Белгия) се проведе тазгодишното издание на един от най-големите международни форуми на стария континент - Европейската седмица на регионите и градовете (https://europa.eu/regions-and-cities). Събитието е с фокус върху транснационалното сътрудничество и развитието на регионите и се организира от Европейската комисия. За нас бе огромно удоволствие и привилегия да бъдем участници в това събитие за втора поредна година. За разлика от 2018г., когато участвахме в т.н. "Сблъсък на проектите" или "Project Slam" (https://www.facebook.com/archiverobg/posts/2172269346370267), през тази година взехме участие в семинар на тема „Европа по-близо до гражданите“, организиран от Управляващия орган на Програма Interreg V-A Румъния-България. Пред представители на много от европейските програми за териториално развитие, експерти, представители на научни организации и на бизнеса, в рамките на 15 минути представихме резултатите от изпълнението на проект ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg), както и дейностите и очакваните резултати по проект ROBG-499 LIVE (Liverobg).

   Коментари по представянето ни имаше много, но най-важна е оценката на публиката, а тя беше обобщена от представителите на програмата за териториално сътрудничество между Полша и Чехия, които казаха само "Your presentation was simply WOW" ("Презентацията ви беше УАУ")!

EURegion-1.jpg
EURegion-2.jpg
EURegion-3.jpg
EURegion-4.jpg

   Проектите ROBG-9 ARCHIVE и ROBG-499 LIVE са финансирани от Европейския съюз чрез програма Interreg V-A Romania-Bulgaria (Romania Bulgaria CBC Programme) и от правителствата на България и Румъния. Партньори в консорциума по проект ROBG-9 ARCHIVE са Русенски университет "Ангел Кънчев"Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History и Muzeul de Istorie Națională și Arheologie ConstanțaПартньори в консорциума по проект ROBG-499 LIVE са Русенски Университет "Ангел Кънчев", Регионален исторически музей - Русе, Регионален исторически музей - СилистраMuzeul Dunarii de Jos Calarasi и Muzeul Regiunii Porţilor de Fier.


"Европейска нощ на учените", София, септември 2019

   На 27-ми Септември 2019 г. се проведе поредното издание на Европейската нощ на учените - събитие чествано с научни прояви в повече от 300 града на Европа и света, като в България събития имаше на повече от 20 места, включително в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен и др. Катедра Телекомуникации взе участие в две от тези събития - в Русе и в София.

EScience-1.jpg
EScience-2.jpg
EScience-3.jpg
EScience-4.jpg

   В София бяхме поканени от партньорите ни по проект УНИТе и представихме своите разработки в голямото фоайе на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Пред многобройната публика на софийската Алма Матер, демонстрирахме процесите по дигитализация на обекти чрез фотограметрия с камери и дронове, процесите по 3D сканиране и принтиране на обекти, процесите по създаване на приложения с добавена и виртуална реалност, както и процесите по откриване на обекти и пожари с помощта на компютърно зрение и изкуствен интелект. Всички тези процеси използваме в практиката и прилагаме в рамките на международните проекти, по които се работи в катедрата - ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg), ROBG-499 LIVE (Liverobg) и 2263 SFEDA (SFEDA Balkan-Mediterranean). В рамките на събитието бяха представени и нашите дейности в рамките на Проект УНИТе, както и в рамките на Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет. Особен интерес сред младите участници в събитието бяха едни от нашите последни придобивки - специализираните образователни платформи - дронове и роботи, които са закупени с цел създаване на курсове по приложно програмиране в рамките на проект "STEАM EDU4future".

EScience-5.jpg
EScience-6.jpg

   В Русе, гл. ас. д-р Иванка Цветкова (Ivanka Dimitrova Tsvetkova) представи различни разработки с добавена и виртуална реалност, по които работим в момента в рамките на проект ROBG-499 LIVE (Liverobg), Проект УНИТе и Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет. Представени бяха и двете интерактивни книги и 3D принтираните модели, които бяха реализирани в рамките на проект ROBG-9 ARCHIVE (Archiverobg).


"Дигитализация на културно наследство", Септември 2019

   По покана на ас. д-р Стилиян Иванов от Национален археологически институт с музей (НАИМ) към БАН, на 21-ви Септември 2019 г. посетихме тракийската, късноантична и средновековна крепост в с. Дебнево, община Троян. На самата крепост ни очакваше нашия добър приятел, археолога Деян Драгоев от Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History, който е заместник-ръководител на разкопките. В рамките на няколко часа извършихме серия от облитания над частично разкритите крепостни стени и над частите от сгради във вътрешността на крепостта. Освен това, направихме серия от заснемания за създаване на дигителни триизмерни модели на направените проучвания. В следващите няколко дни предстои да се обработят всички снимки и видео файлове и да се изготвят ортофото изображения, 3D модели, художествени снимки и видео файлове за тази крепост.

Digitalization-1.jpg
Digitalization-2.jpg
Digitalization-3.jpg
Digitalization-4.jpg


"Римски пазар", Сексагинта приста, септември 2019

   По покана на проф. Николай Ненов и нашите приятели от Регионален исторически музей - Русе, на 14-ти Септември 2019 г., участвахме в годишното издание на Римски пазар на крепостта Сексагинта Приста. По време на събитието представихме на всички посетители нашите дейности и част от резултатите по проект ROBG-499 LIVE. Освен това, използвахме възможността да напомним на всички посетители за изложбите с 3D принтирани артефакти от граничния регион между Румъния и България, които създадохме в рамките на проект ROBG-9 ARCHIVE. Едната от тези изложби е достъпна за всички посетители на римската крепост Сексагинта Приста в Русе, а другата е на разположение в Музея по национална история и археология в Констанца (Румъния) - Партньор 3 в проект ROBG-9 ARCHIVE.

Rmarket-1.jpg
Rmarket-2.jpg
Rmarket-3.jpg
Rmarket-4.jpg


   Освен 3D принтираните модели на древните римски артефакти и скулптури, на Римския пазар представихме и два нови продукта с добавена реалност (AR) - римски войник и мамут. И двата продукта ще бъдат предоставени като подаръци и бъдещи атракции на посетителите в Регионалния исторически музей и на Екомузея с аквариум в Русе. Всички посетители на Римския пазар имаха възможност да направят и виртуална разходка в Средновековния град Червен и да разгледат уникалната бойна кула. Това стана възможно посредством съвременните ни решения с виртуална реалност (VR).


"Празници на роботиката и мехатрониката", 2014

    "Празници на роботиката и мехатрониката", 2014 се проведе под патронажа на Ректора на Русенския Университет "Ангел Кънчев" проф. днт Христо Белоев. Основни организатори на събитието са Студентски клуб "Роботика" и Студентски съвет към РУ. 

​ Роботика 1.jpg

   Събитието се проведе в рамките на два дни - 26-27 май. Първия ден се проведе конферентната част с изнасяне на презентации и доклади, а вторият ден се проведе същинската част на организираното събитие - състезание с мини роботи в 10 категории. 

​Среща с ученици във връзка с "Празници на роботиката  и мехатрониката", 2014

​     На 20 Май от 16:00 часа в зала 2Г.407 на 2-ри корпус на РУ „Ангел Кънчев“ се проведе среща между преподаватели от университета, членове на студентски клуб „Роботика“, учители и ученици от Русе и региона. Срещата беше открита от зам. ректора по учебна работа на РУ – проф. д-р Михаил Илиев и ръководителя на катедра „Телекомуникации“ - доц. д-р Нина Бенчева. Срещата даде началото на кампания за създаване на ученически клубове по роботика в Русе и региона – съвместна идея и инициатива на РУ „Ангел Кънчев“ и Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД. Новосформираните клубове по роботика са в училищата ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ гр. Русе, СОУ „Възраждане“ гр. Русе, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ гр. Русе, ПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград, Професионална гимназия по транспорт гр. Русе и Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе. Основната цел на тези клубове ще е стимулиране на приложното и практическо прилагане на информационните, компютърните и комуникационните познания от страна на учениците.Среща с ученици.jpg
   Основен спонсор на кампанията е фирмата Джонсън Контролс Електроникс България ЕООД, която предостави на ученическите клубове един многофункционален мини робот в комплект с мотори, вериги, сензори и състезателни трасета. Преподавателите от катедра „Телекомуникации“ на РУ доц. д-р Георги Христов и гл. ас. д-р Пламен Захариев и студентите от клуб „Роботика“ поеха отговорността за първоначалното обучение на учениците за работа с мини роботите, както и за оказване на съдействие по сглобяването и програмирането им. 
     ​Първата изява на ученическите клубове по роботика ще е на 27 Май в Канев Център, където ще участват и ще се състезават в рамките на „Празниците на роботиката и мехатрониката“ 2014 на РУ „Ангел Кънчев“.

​​​Състезание по Роботика, 24 Март 2014 година

     На 24 Март се проведе състезание по Роботика, където отново взе участие катедра "Телекомуникации". Отборът по роботика на РУ "Ангел Кънчев​" спечели купата за най-добро отборно представяне на състезанието, организирано от Технически Университет, София. Студентите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на РУ "Ангел Кънчев" се завърнаха с общо ​2 златни, 5 сребърни и 1 бронзов медали. ​Ето и победителите в тазгодишното ​състезание "Дни на роботиката 2014", ТУ - София:​​

РобоРУ.jpg

I Танкове:
1) Ивайло Полихронов - ТУ-София
2) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
3) Владо Янков - ТУ-София

II Сумо 10х10
1) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
2) Свилен Борисов - Русенски Университет
3) Черното - Александър Атанасов - ПГЕЕ “Михайл В. Ломоносов“-Горна Оряховица

III - Линия:
1) Стоян Найденов - ТУ-София
2) Алексадър Атанасов - ПГЕЕ “Михайл В. Ломоносов“-Горна Оряховица
3) Нели Маркова - Русенски Университет

IV - Линия платформи:
1) Георги Георгиев - Русенски Университет
2) Зорница Маринова - ТУ-Варна
3) Стоян Найденов - ТУ-София

V - Софтуерен лабиринт:
1) Стоян Найденов - ТУ-София
2) Цветомир Гюрецов - Русенски Университет
3) Петър Андонов - ТУ-Пловдив

VI - Сумо 15х15
1) Ана Дойчинова - ТУ-София
2) Свилен Борисов - Русенски Университет
3) Никола Памуков - ТУ-Пловдив

VII - Лабиринт:
1) Трифон Петков - ТУ-Варна
2) Георги Георгиев - Русенски Университет
3) Мариян Мермерян - ТУ-Пловдив

Студентите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ се отличиха във всички категории. Сега предстои катедрата и РУ "Ангел Кънчев" да организират такова събитие. Състезанието, чиито домакин ще бъде Русенският университет е планирано на 29 и 30 май. На него ще бъдат поканени участници от техническите университети в София, Варна, Пловдив и Габрово, както и всички останали водещи висши учебни заведения, които имат клубове по роботика. В това отношение РУ "Ангел Кънчев" е първопроходец, защото досега състезанията са били на национално ниво, а по тяхна инициатива се очаква те д​а излязат на международно.​​Конференция "Роботика и Интелигентни системи"​

​     Третата национална конференция и изложба "Роботика и интелигентни системи 2013" се проведе на 29 ноември 2013 година в Българска Академия на Науките (БАН), София. Конференцията бе под почетния патронаж на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Инициативата бе посветена на независимия живот и социалната адаптация на хората със специфични изисквания.

Роботика и Интелигентни системи.jpg

Роболига България 2013

​     На 9 ноември 2013 се проведе първото официално състезание на Робо Лига България. То се проведе в Интер Експо Център София. Присъстващите станаха свидели на състезания с роботи в различни категории, демонстрационни уоркшопове и презентации на тема роботика, както и на създаването на работен клуб по роботика. В състезанието взе участие и катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.

Състезателите от катедра ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.jpg

​​Дни на специалността и професионалната реализация на факултет ЕЕА


      Награждаване на победителите в различните мероприятия проведени от факултета през учебната 2012/2013 година. Специални награди бяха раздадени на студентите с отличен успех от факултета.

 

Олимпиада "Мрежи и мрежови технологии" 2013

       На11.05.2013 г. от 10.00 часа се проведе традиционната олимпиада по "Мрежи и мрежови технологии", инициатива на Сиско академия "Русенски университет" и катедра "Телекомуникации"

Резултати

1. Ивайло Иванов - 37,5 т.
2. Ива Атанасова - 36,33 т.
3. Искрен Иванов - 33,5 т.
4. Богомил Кръстев - 33,33 т.
5. Владимир Стефанов - 31 т.
6. Венцислав Върбанов - 31 т.
7. Божидар Петров - 30,5 т.
8. Цветомир Гюрецов - 30,33 т.
9. Деян Ангелов - 27,16 т.
10. Алпер Али 19 т.
11. Мухарем Мухаремов - 17,67 т.
12. Христо Христов - 16,66 т.
13. Инна Банчева - 16,00 т. 

 

Студентска научна сесия 2013


       На 10.05.2013 г. от 10.00 часа, се проведе традиционната студентска научна сесия на секция "Комуникационна и компютърна техника". Събитието се провежда, като част от майските празници на РУ "Ангел Кънчев". На сесията бяха изнесени 12 доклада. В журито, което оцени проявата на студентите, участваха преподаватели от катедри "Компютърни системи и технологии" и "Телекомуникации". Бяха класирани общо 7 студента, а всички останали са наградени с поощрителни награди. Официалното награждаване ще се състои на 15.05.2013г.

 

4-та студентска научно-техническа изложба по електроника

 

      На 26 април 2013 година във фоайето на Русенски университет бе открито ежегодното изложение "Студентска научно-техническа изложба по електроника". Под ръководството на доц. д-р Георги Христов и гл.ас. д-р Пламен Захариев, студентите Божидар Петров и Свилен Борисов, 4-ти курс, специалност Телекомуникационни системи участваха с 2 разработки:
          Комуникационен модул за управление на енергозависими устройства през интернет
          Платформа с микропроцесорно управление на сензори.